<<< Atpakaļ

Alūksnes novada pārstāvji piedalīsies Eiroreģiona “Pleskava – Livonija” dienā Pilvā10.02.2017.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


Otrdien, 14. februārī, Alūksnes novada pārstāvji piedalīsies Eiroreģiona “Pleskava - Livonija” dienā, kas notiks Igaunijas pilsētā Pilvā.

Pasākumā tiksies visu trīs Eiroreģiona dalībvalstu – Latvijas, Igaunijas un Krievijas pašvaldību kultūras darba speciālisti, notiks amatnieku meistardarbnīcas un amatierkolektīvu koncerts.

Alūksnes novadu pārstāvēs Alūksnes Kultūras centra Tautas lietišķās mākslas studijas “Kalme” amatnieces Ineta Leja un Renāte Pilipa, Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas vadītājs Aivars Fomins un pašvaldības Kultūras un sporta nodaļas vadītāja Sanita Eglīte.

Eiroreģiona pašvaldību pārstāvji tiksies, lai apspriestu priekšlikumus un iniciatīvas pierobežas pašvaldību kultūras darba speciālistu sadarbības tīkla izveidei un darbībai, kā arī kopīgu aktivitāšu virzieniem 2017. - 2020. gadā.

Visu trīs valstu amatnieki meistardarbnīcās demonstrēs savas prasmes, un ikvienam pasākuma apmeklētājam būs iespēja iesaistīties darbnīcu norisē. Notiks arī amatnieku darbu izstāde – tirdziņš. Pasākumu bagātinās amatiermākslas kolektīvu priekšnesumi.

Eiroreģiona Latvijas sekciju bez Alūksnes TLMS “Kalme” amatniecēm pārstāvēs arī Rugāju novada vidējās paaudzes deju kolektīvs “Rugāji”, Viļakas novada sieviešu vokālais ansamblis “Cansone”, Kārsavas novada folkloras kopa “Sābri” un Rugāju biedrības “Ūdensroze”.

 Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv