<<< Atpakaļ

Latvijas simtgades ozoli kuplos arī Alūksnē17.02.2017.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Sagaidot Latvijas simtgadi, šī gada 4. maijā, akcijā “Apskauj Latviju” mūsu valsts pierobežas 43 pašvaldību, tai skaitā arī Alūksnes novada, teritorijā stādīs Latvijas simtgades ozolus. Šonedēļ akcijas rīkotāju pārstāvji apmeklēja Alūksnes novada pašvaldību, lai runātu par pasākuma norisi.

Ozolu stādīšanu vienlaikus sāks no četriem galējiem Latvijas punktiem – Zilupes, Demenes, Bernātiem un Ipiķiem - kuros par piemiņu valsts astoņdesmitajai jubilejai tēlnieks Vilis Titāns izveidoja skulpturālu grupu “Latvija saules zīmē”. Tā kā Alūksnes novads ir viens no pierobežas novadiem, tas ir iekļauts akcijas norisē.
Pasākuma rīkotāju pārstāvji – Latvijas valsts simtgades biroja reģionālo un nevalstisko projektu vadītāja Jolanta Borīte, Iekšlietu ministrijas Administratīvā departamenta direktore Biruta Skaburska, Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Koordinācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas priekšnieks Oskars Indriksons un Viļakas pārvaldes robežkontroles un imigrācijas kontroles dienesta priekšnieks Voldemārs Šaicāns Alūksnē tikās ar pašvaldības pārstāvjiem – domes priekšsēdētāja vietnieku Aivaru Fominu, Kultūras un sporta nodaļas vadītāju Sanitu Eglīti un ainavu arhitekti Lauru Mazuli. Tikšanās laikā tika pārrunāta akcijas norises kārtība un iespējamā pasākuma norise Alūksnes novadā. Viesi pašvaldības pārstāvju pavadībā apskatīja arī ozolu stādīšanai izraudzīto vietu.
Alūksnes novadā simboliskos Latvijas simtgades kokus – trīs ozolus – paredzēts stādīt novada centrā, Alūksnē, ņemot vērā, ka pilsētā jau kuplo vēsturiskie Bībeles tulkotāja Ernsta Glika stādītie ozoli. Simtgades ozoliem izvēlēta vieta Tempļakalna parka teritorijā, Tempļakalna ielas galā netālu no jaunā gājēju tilta. Šī kalna nogāzē jau ir attīrīta piemērota vieta, kur pērn rudenī Alūksnes novada domes deputāti, pašvaldības administrācijas darbinieki kopā ar jauniešiem veidoja košumkrūmu apstādījumus, kas nākotnē ieskaus simtgades ozolus. Tempļakalna parks par ozolu stādīšanas vietu izvēlēts tādēļ, ka Alūksnes kā apdzīvotas vietas veidošanās sākusies no pussalas un pašreizējā Miera ielas rajona. Iecerēts, ka simtgades ozolu stādīšanas pasākums Alūksnē varētu sākties pie Glika ozoliem, dodot svētību un spēku jaunajiem ozolēniem. Akcijas norisē iesaistīties tiks aicināti arī mazpulcēni un jaunsargi.

Akcija „Apskauj Latviju” vērsta uz Latvijas tautas vienotības un piederības sajūtas stiprināšanu, veicot simbolisku rīcību - izveidot garīguma sardzi, iestādot ozolus Latvijas robežpilsētās, pagastos vai pierobežas teritorijās. Akciju rīko Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Latvijas valsts simtgades biroju, organizācijām - Latvijas mazpulki un Jaunsardze, un Latvijas pašvaldībām.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv