<<< Atpakaļ

Pašvaldība diskutē ar novada tūrisma uzņēmējiem21.02.2017.

Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists

Ceturtdien, 16. februārī, Alūksnes novada pašvaldība uz tikšanos par tūrisma nozares attīstības tendencēm un sadarbības iespējām aicināja novada tūrisma uzņēmējus.

Pašvaldību diskusijā pārstāvēja domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis un viņa vietnieki Aivars Fomins un Dzintars Adlers, izpilddirektore Janīna Čugunova, Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Arita Prižavoite, Kultūras un sporta nodaļas vadītāja Sanita Eglīte, Īpašumu nodaļas vadītājs Ingus Berkulis, kā arī tūrisma informācijas centra speciālisti. Tikšanās sākumā pašvaldības pārstāvji tūrisma jomā strādājošos iepazīstināja ar nākotnes iecerēm nozares attīstībā novadā, kā arī ar projektiem, kuri jau tiek īstenoti, un tiem, kuri vēl ir sagatavošanas stadijā, taču, to īstenošanu plānots uzsākt tuvākajā laikā.

Aktīvas diskusijas raisījās sakarā ar multifunkcionālās servisa ēkas Pilssalā nomas telpu pielietojumu. Tāpat aktīvi tika diskutēts arī jautājumā par pārvietojamo tirdzniecības kiosku nepieciešamību un veselības veicināšanas pakalpojumu centra atrašanās vietu.

Attīstot tūrisma nozari, kā vienu no svarīgākajiem novada ekonomiskajiem dzinējspēkiem gan uzņēmēji, gan pašvaldība minēja nepieciešamību paplašināt tūrisma informācijas centru, pie šī jautājuma veidojās diskusija arī par paša centra potenciāli labāko atrašanās vietu. Pārrunāti tika arī citi jautājumi, tai skaitā par tūrisma reklāmu un savstarpējo komunikāciju.

Puses tikšanās reizē vienojās, ka šādas tikšanās nepieciešamas biežāk, tādēļ nākamā tikšanās starp pašvaldības speciālistiem un novada tūrisma nozares uzņēmējiem plānota aprīlī.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv