<<< Atpakaļ

Ekoskolu forumā piedalīsies arī PII “Sprīdītis”21.02.2017.


Ekoskolu programmas 15 gadu jubilejai veltītais Ziemas forums pirmo reizi notiks Rīgā, Rīgas Rīnūžu vidusskolā no 24. līdz 26. februārim, un tajā piedalīsies 300 skolēni un pedagogi no visas Latvijas. Līdz šim Ekoskolu Ziemas forumi norisinājušies Daugmales pamatskolā, Ulbrokas vidusskolā un Ropažu vidusskolā. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādi “Sprīdītis” pārstāvēs skolotājas Sintija Pušpure un Ilze Holla.

Ekoskolu foruma mērķis ir veidot izpratni par Ekoskolu programmā aktuālajām tēmām un palīdzēt Ekoskolu pārstāvjiem labāk izprast, kā programmas vērtības iespējams īstenot praksē, lai ikdienā veicinātu videi draudzīgu rīcību. Forums sniedz iespēju jauniešiem un pedagogiem no dažādām Ekoskolām iepazīt vienam otru un dalīties pieredzē, gūt jaunas zināšanas un prasmes, kā arī smelties iedvesmu zaļa dzīvesveida piekopšanai un popularizēšanai. To nodrošina daudzveidīga un piesātināta foruma programma, kurā ietvertas ne tikai tematiskas nodarbības, bet arī aizraujošas aktivitātes, piemēram, pārgājiens Mangaļsalā un jau par tradīciju kļuvušās Ekoskolu Olimpiskās spēles.

Forums aicinās dalībniekus iedziļināties nozīmīgos vides jautājumos – nodarbības palīdzēs labāk izprast bioloģisko daudzveidību Latvijas ainavās un pasaulē, apzināties mūsu lomu klimata pārmaiņās un izvērtēt savu ikdienas paradumu ietekmi uz pārtikas aprites sistēmu un atkritumu daudzumu pasaulē. Savukārt praktiskajās darbnīcās skolēni un pedagogi apgūs lietderīgas prasmes – piemēram, kā ekoloģiski gatavot ēst vai radīt modernu apģērbu, kā rīkot pasākumus, pēc iespējas mazinot to ietekmi uz vidi, un kā bez atkritumu radīšanas pagatavot pašiem savas higiēnas preces.

Rīgas Rīnūžu vidusskola, kurā notiks Ziemas forums, ir skolēnu skaita ziņā lielākā Ekoskola Rīgā, un var lepoties ar ilggadēju pieredzi programmā. Šogad jubileja ir ne tikai Ekoskolu programmai kopumā, bet arī Rīgas Rīnūžu vidusskolai, kas programmā piedalās jau desmit gadus.

"Mēs esam lepni par to, ka Ziemas forums notiks tieši mūsu skolā. Foruma sagatavošanas procesā ir iesaistīti visi – gan skolotāji, gan skolēni, gan vecāki," stāsta skolas ekokoordinatore Violetta Liepiņa, "Rīnūžu vidusskola Ekoskolu programmā darbojas jau desmito gadu un šo gadu laikā būtiski ir mainījusies mūsu skolēnu attieksme pret vidi – viņi ir kļuvuši aktīvāki un apzinīgāki."

Šogad Ziemas forums notiks jau ceturto reizi. Ideja par Ekoskolu forumu rīkošanu ne tikai gada siltajā laikā radās 2014. gadā, kad Daugmales pamatskola ekokoordinatores Žanetes Ceļmalnieces vadībā ierosināja ziemā organizēt Ekoskolām sportiska rakstura saietu. Ar Vides izglītības fonda palīdzību tika izveidota arī nopietna nodarbību un prasmju darbnīcu sadaļa, un pirmajā Ziemas forumā pulcējās dalībnieki no 40 skolām. Šogad dalībskolu skaits vairāk nekā dubultojies, gandrīz sasniedzot 100 skolu robežu.

“Būt pirmajiem ir pagodinoši un vienlaikus arī atbildīgi. Mūsu darba rezultātā Ziemas foruma ideja varēja pacelties mākoņos, vai arī tikt iebradāta zemē. Redzot, kā Ziemas foruma ideja ir attīstījusies, ir patiess gandarījums par mūsu toreizējo uzdrīkstēšanos, Vides izglītības fonda ieguldījumu, pašvaldības atbalstu un Ekoskolu atsaucību. Mēs ticam, ka šādas aktivitātes ļauj pasaulei kļūt par “kripatiņu” labākai!” saka Žanete Ceļmalniece.

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un efektīvākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kas savas darbības Latvijā 15 gadu laikā ir ieguvis ievērojamu popularitāti – šobrīd tajā darbojas jau vairāk nekā 200 izglītības iestādes – ne tikai skolas, bet arī pirmsskolas un augstskolas.

Ekoskolu programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds, kas nodrošina visu Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education – FEE International) programmu darbību un attīstīšanu. Vides izglītības fonda darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds. Ekoskolu Ziemas forums notiek ar Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta finansiālu atbalstu.

Ekoskolu Ziemas forumu 2017 rīko Vides izglītības fonds sadarbībā ar Rīgas Rīnūžu vidusskolas, Rīgas domes un Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta finansiālu atbalstu. Ekoskolu programmas darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv