<<< Atpakaļ

Notiks iedzīvotāju sanāksmes Zeltiņos, Ilzenē, Kalncempjos, Annā un Jaunannā22.02.2017.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Tuvākajā laikā vairāku Alūksnes novada pagastu pārvaldes organizē iedzīvotāju sanāksmes, kurās informēs par aizvadītajā gadā pagastā paveiktajiem un šogad plānotajiem darbiem.

Pirmdien, 27. februārī, pulksten 14.00 pagasta iedzīvotāju sanāksme notiks Zeltiņu pagasta pārvaldē. Sanāksmes laikā pagasta pārvaldes vadītāja Ingrīda Sniedze un speciālisti informēs iedzīvotājus par paveikto Zeltiņos 2016. gadā un šī gada aktualitātēm pagastā un novadā, kā arī atbildēs uz interesējošiem jautājumiem. Sanāksmes dalībnieki varēs iesaistīties diskusijā par pagasta turpmāko attīstību.

5. martā pulksten 13.00 Ilzenes pagasta pārvalde un biedrība “Ilzenes attīstībai” ielūdz Ilzenes pagasta iedzīvotājus uz tikšanos SKIM centrā “Dailes”. Tikšanās laikā pagasta pārvaldes vadītāja I. Sniedze, teritorijas attīstības speciāliste Ārija Rone, Ilzenes komunālās saimniecības vadītājs Gints Rozenbergs, biedrības “Ilzenes attīstībai” valdes priekšsēdētāja Elīna Pētersone iedzīvotājiem sniegs informāciju par pagasta 2016. gada notikumiem un šī gada aktualitātēm. Tikšanās plānota kā diskusija, kas vērsta uz Ilzenes pagasta turpmāko attīstību. Iedzīvotāji varēs saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Martā iedzīvotāju sanāksmes notiks arī Jaunannas, Kalncempju un Annas pagastu pārvaldēs. Pārvaldes vadītāja Vēsma Čugunova, kā arī pārvalžu un struktūrvienību darbinieki pastāstīs par pagastos 2016. gadā padarīto un šogad plānotajiem darbiem, kā arī apspriedīs citus iedzīvotājus interesējošus jautājumus.
8. martā pulksten 10.00 Jaunannas tautas namā zālē notiks pagasta senioru tikšanās ar pagasta pārvaldes vadītāju un citiem pagasta pārvaldes darbiniekiem. Uz šo tikšanos aicināts ierasties ikviens pagasta iedzīvotājs.

9. martā pulksten 10.00 notiks Kalncempju pagasta iedzīvotāju sapulce pagasta pārvaldes administratīvās ēkas zālē, savukārt 10. martā pulksten 10.00 notiks Annas pagasta iedzīvotāju sapulce Annas kultūras namā.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv