<<< Atpakaļ

Klimatisko laikapstākļu dēļ noteikti satiksmes ierobežojumi pagastos24.02.2017.

 

Alsviķu pagasts

Lai klimatisko apstākļu dēļ novērstu iespējamos vai radušos pašvaldības autoceļu bojājumus, Alsviķu pagasta pārvaldes vadītāja Ingrīda Sniedze ar rīkojumu no 27.02.2017. noteikusi šādus satiksmes ierobežojumus uz Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Alsviķu pagastā:
Strautiņi-Rebenes-Luki; Līvkalni-Nēķene; Alsviķi-Līvkalni; Apes ceļš-Celenski-Buliņš-Nēķene; Dzintari-Brīdaki-Liepas 2-Apes ceļš; Strautiņi-Jaunpuntuži-Luki; Zeltiņu ceļš-Dišleri-Burtnieki; Strautiņu ceļš-Brīdaki-Silaktu ceļš; Kronīši-Skujenieki-Dimdenieki;  Gulbenes ceļš-Dukāni-Janikāni; Strautiņi-Silaktis-Rezaka; Strautiņi-58.ceļš-Zaļmeži-Stāmeri, aizliegts pārvietoties transportlīdzekļiem, kuriem slodze uz ass pārsniedz 2.5 tonnas.
Rīkojums stājas spēkā ar 27.02.2017. un darbojas līdz nākamā rīkojuma izdošanai.


Annas pagasts

Annas pagasta pārvalde informē, ka, sakarā ar nelabvēlīgajiem klimatiskajiem apstākļiem, no 01.03.2017. tiek noteikti  transporta kustības ierobežojumi uz šādiem pašvaldības autoceļiem: Anna-Teikas, Anna–Varžupuriņš, Anna–Kantorkrogs, Kalnāji–Kantorkrogs, Tarlapi–Kazradzi, Teikas-Vējiņi. Pa šiem ceļiem aizliegts pārvietoties transportlīdzekļiem, kuriem slodze uz ass pārsniedz 3,5 tonnas.


Ilzenes pagasts

Ilzenes pagasta pārvalde informē, ka no 01.03.2017. uz 2016./2017.gada ziemas/pavasara šķīdoņa periodu tiek ierobežota transportlīdzekļu, kuriem slodze uz ass pārsniedz 3,5 tonnas, satiksme uz šādiem Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Ilzenes pagastā visā to garumā: Liepiņi-Jaunzemi, Jaunzemi-Zvirgzdiņi (ceļa posmā- Mehāniskās darbnīcas- Zvirgzdiņi), Onti-Mežvidi, Muiža – Ezerslokas, Paiķeni – Čonkas, Āres – Tālā Dūre, Mežslokas – Rogas. Bez ierobežojuma atļauts pārvietoties: valsts speciālās nozīmes un operatīvajām automašīnām, svaigpiena savākšanas cisternām. Satiksmes plūsmu visiem transportlīdzekļiem atjaunot pēc šķīdoņa perioda beigām. Informācija pa tālruni 25779981.


Jaunalūksnes pagasts

Lai novērstu pašvaldības autoceļu bojājumus, kas radušies vai var rasties pavasara klimatisko apstākļu dēļ, saskaņā ar Jaunalūksnes pagasta pārvaldes 13.03.2017. rīkojumu, ar š. g. 14. martu ierobežota transportlīdzekļu satiksme, uzstādot ceļazīmi Nr.312 “Masas ierobežojums” - 3,5 tonnas,  uz šādiem Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Jaunalūksnes pagastā: Upeskakts – Līgotņi, Bundzene – Matisene, Karitāni – Paideri, Kanaviņas – Lejasšķinķi, Kolberģis – Karitāni, Dudas – Paideri, Strunķene – Laines, Jaunzemi – Karitāni, Garjuri – Nikolska, Zariņi – Lenkava, Beja – Cukurkalni.
Minētie ierobežojumi neattiecas uz šādiem transportlīdzekļiem: operatīvajiem transportlīdzekļiem, transportlīdzekļiem, kas kravas transporta cisternās ar pašvaldību saskaņotā maršrutā pārvadā svaigpienu, ja par šiem transportlīdzekļiem valsts akciju sabiedrībā "Ceļu satiksmes drošības direkcija" transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā ir izdarīta atzīme “Svaigpiena transportlīdzeklis”.


Jaunannas pagasts

Jaunannas pagasta pārvalde informē, ka, sakarā ar nelabvēlīgajiem klimatiskajiem apstākļiem, ar 01.03.2017. tiek noteikti  transporta kustības ierobežojumi uz šādiem pašvaldības autoceļiem: Centra iela, Dziļlejas–Kaijas, Rūķīši–Svari, Rūķīši–Gribažas, Jaunanna–Eizentāle, Jaunanna–Semani, Centrs–Jaunzemi, Jaunanna–Guldupji. Pa šiem ceļiem aizliegts pārvietoties transportlīdzekļiem, kuriem slodze uz ass pārsniedz 3,5 tonnas.


Jaunlaicenes pagasts

Jaunlaicenes pagasta pārvalde informē, ka, sakarā ar nelabvēlīgajiem klimatiskajiem apstākļiem, no 14.03.2017. tiek noteikti  transporta kustības ierobežojumi uz šādiem pašvaldības autoceļiem: Bambāļi-Tortuži-Dēliņkalns, Āres-Kundziņi-Vidzemes šoseja, Jaunlaicene-Dauguļi-Vidzemes šoseja, Šļukums-Stiliņi-Rēveļi, Majorskola-Vārņi, Šļukums-Auguļi-Jenši, Jaunlaicene-Kambari-Grūbe. Pa šiem ceļiem aizliegts pārvietoties transportlīdzekļiem, kuriem slodze uz ass pārsniedz 3,5 tonnas.

Kalncempju pagasts

Lai klimatisko apstākļu dēļ novērstu iespējamos vai radušos pašvaldības autoceļu bojājumus, Kalncempju pagasta pārvaldes vadītāja Vēsma Čugunova ar rīkojumu no 28.02.2017. noteikusi šādus satiksmes ierobežojumus uz Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Kalncempju pagastā: transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7 tonnas: Lūkuži-Gotlupi-Nāzupi, Ermiķi-Letes, Žagatas-Cempji, Cempji-Malaci, Ate-Augstie kalni-Niedras.


Liepnas pagasts

Liepnas pagasta pārvalde informē, ka, lai klimatisko apstākļu dēļ novērstu iespējamos vai radušos pašvaldības autoceļu bojājumus, sākot ar 02.03.2017. noteikti satiksmes ierobežojumi uz šādiem pašvaldības autoceļiem: Muiža-Aizupe, Doktas-Viķerova, Muiža-Adamova, Adamova-Liepusala, Franciskopole-Kavaci, Liepna-Saides, Strauti-Upmala, Polsas- Surikava.
Uz minētajiem autoceļiem aizliegts pārvietoties transportlīdzekļiem, kuru pilna masa lielāka par 3,5 tonnām. Minētie ierobežojumi neattiecas uz operatīvajiem transportlīdzekļiem un VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" valsts reģistrā reģistrētajiem „Svaigpiena   transportlīdzekļiem”, veicot pārvadājumus ar pašvaldību saskaņotā maršrutā, kā arī lopbarības piegādāšanas tehnikai.Malienas pagasts

Malienas pagasta pārvalde informē, ka, sakarā ar nelabvēlīgajiem klimatiskajiem apstākļiem, no 14.03.2017.  tiek noteikti  satiksmes ierobežojumi uz Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Malienas pagastā: Tomsona pagrieziens – Sebežnieki; Ponkulene – Sviestiņi; Miezīša ceļa gals – Baltaissils; Brenci – Sakvārne; Kaķi – Lenkava; Kūderi – Lauziņi, uzstādot ceļazīmi Nr.312 “Masas ierobežojums” - 3,5 tonnas.

Minētie ierobežojumi neattiecas uz operatīvajiem transportlīdzekļiem un VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" valsts reģistrāreģistrētajiem „Svaigpiena   transportlīdzekļiem”, veicot pārvadājumus ar pašvaldību saskaņotā maršrutā.


Mālupes pagasts

Lai klimatisko apstākļu dēļ novērstu iespējamos vai radušos pašvaldības autoceļu bojājumus, pamatojoties uz pagasta pārvaldes vadītājas 27.02.2017. rīkojumu no 01.03.2017. tiek noteikti  transporta kustības ierobežojumi - aizliegts pārvietoties transportlīdzekļiem, kuru pilna masa lielāka par 3,5 tonnām, uz šādiem pašvaldības autoceļiem Mālupes pagastā: Katrīnburga – Bāterava, Darbnīcas – Rogas, Mālupe – Priednieki, Egļukalns – Salenieki, Mišķi – Ozolnieki, Liepusalas – Straume, Mālupe – Purmala, Upeskrasts – Alodzene, Priedulāji – Kromuļi, Stradiņš – Mišķi, Uplejas – Kalnāji, Mālupe – Jasmīnes, Žērveļi – Driķukalns, Sofikalns – Mellupe, Sofikalns – Upeskrasts, Stradiņš – Grundas, Priedulāji – Kadiķi. IEROBEŽOJUMI ATCELTI


Mārkalnes pagasts

Pamatojoties uz Mārkalnes pagasta pārvaldes 01.03.2017. rīkojumu, no 02.03.2017. ir ierobežota kustība transportlīdzekļiem ar kopējo massu 3,5 tonnas pa šādiem Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Mārkalnes pagastā - Mežumuiža-Pakalni-Ezīšava-Vecāgas; Vecāgas-Cirakalns-Šūpalas; Zemesbanka-Lielāsgāršas; Siļķene-Zīles; Ezīšava-Mārkalne; Blekteskalns-Ceļmalas; Zemesbanka-Tamaci-Ķīvistene; Vuķi-Ezerkalns; Blekteskalns-Mežmaļi; Lielliepas -Mikalītes; Ezīšava - Dekšņi; Cirakalns – Silmalu krustojums; Sviestagārša - Augupurvs; Silmalu krustojums - Silmalas.


Pededzes pagasts

Lai klimatisko apstākļu dēļ novērstu iespējamos vai radušos pašvaldības autoceļu bojājumus, pamatojoties uz Pededzes pagasta pārvaldes 24.02.2017. rīkojumu, no 13.03.2017. aizliegts pārvietoties transportlīdzekļiem ar kopējo massu 3,5 tonnas pa šādiem Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Pededzes pagastā:
Kūdupe-Kapsēta, Čistigi-Zagorje, Čistigi-Skaliņš, Pededze-Naumova, Ķurši-Kapsēta, Orlīši-Boiņica, Zabolova-Bīberi-Bairīši, Zabolova-Rudzīši, Stuborova-Šeļehova, Pļevna-Stuborova, Ponkuļi-Puncene, Kūdupe-Vokica, Kūdupe-Pļitka, Ķurši-Gundegas, Vjazina-Muratovs, Vjazina-Sterženova, Rūķi-Krustceles, Naumova-Brūklenāji.


Veclaicenes pagasts

Veclaicenes pagasta pārvalde informē, ka no 03.03.2017. uz 2017.gada ziemas/pavasara šķīdoņa periodu tiek ierobežota transporta līdzekļu, kuriem slodze uz ass pārsniedz 2,5 tonnas, satiksme uz šādiem Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Veclaicenes pagastā visā to garumā: Krustiņi – Palpierkalns, Strautiņi – Renci, Dzintari – Cīņas, Sauleskalns – Lauciņi.

 

Zeltiņu pagasts

Zeltiņu pagasta pārvalde informē, ka no 03.03.2017. uz 2017. gada ziemas/pavasara šķīdoņa periodu tiek ierobežota transportlīdzekļu, kuriem slodze uz ass pārsniedz 2,5 tonnas, satiksme uz šādiem Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Zeltiņu pagastā visā to garumā: Grēveles - Ciemgaļi, Lejnieki - Lielpaldi, Ieviņas - Laimiņas, Rožukalns - Ziemeļi. Informācija pa tālruni 64354610.


Ziemera pagasts

Lai klimatisko apstākļu dēļ novērstu iespējamos vai radušos pašvaldības autoceļu bojājumus, no14.03.2017. tiek noteikti  transporta kustības ierobežojumi - aizliegts pārvietoties transportlīdzekļiem, kuru pilna masa lielāka par 3,5 tonnām uz šādiem Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Ziemera pagastā: Rijukalns–Vengerski; Jaunzemi-Odiņi; Māriņkalns-Karva; Māriņkalns; Ziemeri – Alsviķi (V384); Vistaskalns–Svārupi; Pamatskola-Priedulejas; Doktas–Tāleši–Ratenieki; Indrāni–Blūmji–Gailīši; Ziemeri-Murati; Birži-Bleteskalns; Atvases-Ziemeļnieki; Pils ceļš; Stūrīši-Elisi; Stāmeri-Liepkāji; Ziemeri-Šļukums; Priedulejas–Šķērsti–Maltavnieki–Putrenieši; Šļukums-Māriņkalns; Pamatskola-Metumi; Jakumi-Pušpuri; Sauleskalns–Anti; Ķauķi–Ozoliņi; Šļukums–Jāņkalni–Ignašas.
Minētie ierobežojumi neattiecas uz šādiem transportlīdzekļiem: operatīvajiem transportlīdzekļiem, transportlīdzekļiem, kas kravas transporta cisternās ar pašvaldību saskaņotā maršrutā pārvadā svaigpienu, ja par šiem transportlīdzekļiem valsts akciju sabiedrībā "Ceļu satiksmes drošības direkcija" transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā ir izdarīta atzīme “Svaigpiena transportlīdzeklis”.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv