<<< Atpakaļ

Vokālie ansambļi atrāda sniegumu



28.02.2017.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


 Alūksnes un Apes novadu vokālo ansambļu skatē, kas 25. februārī notika Apē, piedalījās 21 muzikālais kolektīvs, tai skaitā 13 ansambļi no Alūksnes novada.

 Jaukto vokālo ansambļu grupā piedalījās trīs kolektīvi. I pakāpi ieguva Pededzes folkloras kopa “Labā oma” (vad. T. Jakobsone), savukārt Malienas tautas nama jauktajam vokālajam ansamblim “Kvanto” (vad. I. Vilciņa) un Veclaicenes jauktajam vokālajam ansamblim (vad. I. Briediņa) II pakāpe.

Vīru vokālo ansambļu grupā divi kolektīvi – Veclaicenes vīru vokālais ansamblis (vad. I. Briediņa) un Gaujienas tautas nama vīru vokālais ansamblis (vad. I. Dāve) un abiem I pakāpe.

Arī jauniešu vokālo ansambļu grupā divi dalībnieki – Alūksnes Kultūras centra meiteņu vokālajam ansamblim (vad. R. Staune) I pakāpe, bet Jaunannas Tautas nama jauniešu vokālajam ansamblim “Mūza” (vad. I. Vilciņa) II pakāpe.

Sieviešu vokālo ansambļu grupā muzikālo sniegumu žūrijai atrādīja deviņi kolektīvi. Visaugstāko vērtējumu - augstāko pakāpi ieguva Apes tautas nama sieviešu vokālais ansamblis (vad. S. Oto). I pakāpe vairākiem kolektīviem – Virešu pagasta sieviešu vokālajam ansamblim “Koķete” (vad. B. Ozoliņa – Maltavniece), Ziemera pagasta sieviešu vokālajam ansamblim “Pierla” (vad. I. Briediņa), Liepnas pagasta sieviešu vokālajam ansamblim “Noskaņa” (vad. L. Spirka), Gaujienas pagasta sieviešu vokālajam ansamblim (vad. D. Pakalne), Veclaicenes sieviešu vokālajam ansamblim (vad. I. Briediņa), Ilzenes pagasta sieviešu vokālajam ansamblim (vad. B. Ozoliņa – Maltavniece) un Jaunlaicenes sieviešu vokālajam ansamblim (vad. I. Ārste), savukārt Jaunannas Tautas nama sieviešu vokālajam ansamblim “Trallas” (vad. I. Vilciņa) II pakāpe.

Senioru vokālo ansambļu grupā pieci kolektīvi. I pakāpe Apes tautas nama senioru vokālajam ansamblim “Dziesmas mūžs” (vad. S. Oto) un Virešu pagasta senioru vokālajam ansamblim “Melodija” (vad. I. Auziņa), II pakāpe – Mārkalnes pagasta senioru vokālajam ansamblim “Akava” (vad. S. Kalniņa), Trapenes kultūras nama senioru vokālajam ansamblim “Dziesmu draugi” (vad. I. Sadovņikova) un Gaujienas tautas nama senioru vokālajam ansamblim “Lainva” (vad. I. Sadovņikova).

Vokālo ansambļu sniegumu vērtēja eksperti – Alūksnes un Apes novadu koru virsdiriģents Roberts Liepiņš, Alūksnes un Apes novadu skolu koru virsdiriģents Jānis Baltiņš un kordiriģents, mūzikas pedagogs Uldis Kokars.

Savukārt 12. martā Alūksnes Kultūras centrā notiks novada deju kolektīvu skate.




Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv