<<< Atpakaļ

Pasniedz apbalvojumu Gada balva “Zelta bite”04.01.2017.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Ceturto gadu pasniegts apbalvojums Gada balva „Zelta bite”, ar kuru Alūksnes novada pašvaldība novērtē un izsaka atzinību pašvaldības iestāžu esošiem vai bijušiem darbiniekiem un vēlētām amatpersonām.

Minēto apbalvojumu pašvaldība pasniedz par būtisku ieguldījumu pašvaldības attīstībā, tās stratēģisko mērķu īstenošanā, politiskās un ekonomiskās sistēmas pilnveidē, pašvaldības kompetencē esošo jautājumu risināšanā, pakalpojumu sniegšanas kvalitātes un efektivitātes paaugstināšanā un citu ar pašvaldības darbību saistītu nozīmīgu veikumu.
Šogad apbalvojumam Gada balva “Zelta bite” bija pieteikti 12 pretendenti, un balva nonāca pie pieciem no viņiem.

Apbalvojumu par godprātību, precizitāti, atsaucību un ieinteresētību darba pienākumu veikšanā Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna Čugunova pasniedza Jaunalūksnes pagasta pārvaldes komunālās saimniecības pārzinim Vitālijam Gerasiminam, Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktorei Ivetai Ozoliņai un Alūksnes novada bāriņtiesas priekšsēdētājai Ingai Ozoliņai.

Pašvaldības Kultūras un sporta nodaļas vadītājai Sanitai Eglītei apbalvojums tika pasniegts par nozīmīgu profesionālu ieguldījumu Alūksnes novada kultūras un sporta jomas attīstībā, novada atpazīstamības veidošanā, bet Alūksnes Bērnu un jauniešu centra metodiķei Kristīnei Vimbai – par godprātību, precizitāti darbā, radošu un inovatīvu pieeju darba pienākumu veikšanā, kas veicinājusi pašvaldības mērķu sasniegšanu.

Saskaņā ar minētā apbalvojuma nolikumu, pretendentus apbalvojumam var ieteikt domes priekšsēdētājs un viņa vietnieki, domes komitejas, pašvaldības izpilddirektors, strukturālo vienību un pašvaldības iestāžu vadītāji, kuru padotībā strādā vai iepriekš ir strādājusi konkrētā persona.

Apbalvojumam pieteiktās personas, saskaņā ar nolikumu, vērtē komisija, kuras sastāvā ir domes priekšsēdētājs, viņa vietnieki, kas vienlaikus ir arī komiteju priekšsēdētāji, un pašvaldības izpilddirektore, ņemot vērā pretendenta nopelnus. Apbalvojumu Gada balva “Zelta bite” pasniedz vienu reizi gadā maksimāli piecām personām.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv