<<< Atpakaļ

Tiksies ar grāmatu “Latvietes karma” un “Ardievu, karma!” autori Intu Blūmu11.01.2017.


10.februārī plkst.17:00 Alūksnes pilsētas bibliotēka aicina Jūs uz tikšanos ar grāmatu “Latvietes karma” un “Ardievu, karma!” autori Intu Blūmu!

Intas Blūmas grāmatas ir ieguvušas lielu popularitāti un arī  bibliotēkās tās kļuvušas par pieprasītākajām grāmatām. Autores pirmā grāmata ''Latvietes karma: Sievišķā enerģija tuvplānā'' pieredzējusi jau 6 atkārtotas tirāžas.

Inta Blūma jau vairāk nekā septiņus gadus vada seminārus un lekcijas par dažādām, ar psiholoģiju un garīgo izaugsmi saistītām tēmām, pēta meditāciju kā terapiju un ir izstrādājusi savu divu dienu dziedināšanas programmu- t.s. ''Meiteņu dienas''. Viņas sirdsprojekti ir konference "Baltu sakrālais mantojums", retrītu "Mistērijas" radīšana, sakrālie ceļojumi uz Spēka vietām, stāstu un pārdomu publicēšana savā blogā https://sirdscels.blogspot.com/

Autore I.Blūma par grāmatu “Latvietes karma”: “Šī grāmata ir par mums. Par sievišķību, sievišķo enerģiju, mūsu enerģētiku, sievišķā spēka avotiem, partnerattiecībām, seksualitāti, par attiecībām ar vecākiem un bērniem, par sievietes būtību un sūtību, kura var atklāties vien tikai iepazīstot sevi ārpus materiāli fiziskās pasaules robežām. Kas tad tieši ir mūsu, Latvijas sieviešu, lielākie klupšanas akmeņi, mācībstundas un pēc kā alkst Latvijas sievietes Dvēsele. Kur mēs dodamies? Kāda ir mūsu misija globālā līmenī? Mēģinot izprast karmiskās situācijas, pagātnes vēstījumu un mūsu enerģētisko raksturojumu, mēs visas kopā varam sākt apjaust un nedaudz ielūkoties Lielajā Plānā. Grāmatā apkopota mana personīgā un daudzu citu Latvijas sieviešu pieredze izejot transformācijas ceļu, dziedinot sevi, atgūstot savu sievišķības spēku, atverot savu sirdi un sākot dzīvot savu patieso dzīvi. Visi grāmatā skartie jautājumi tiek apskatīti no garīgās psiholoģijas, jeb Dvēseles uzdevumu un mērķu viedokļa, kas ļauj ieraudzīt pasauli no taureņa nevis kāpura skatupunkta. Lai iedvesma doties pa Sirds ceļu un spert pēdējo soli, pirms pacelties spārnos!”

Autore I.Blūma par grāmatu “Ardievu, karma!”: "Šī grāmata ir gan kā turpinājums pirmajai grāmatai - "Latvietes karma", gan arī kā atsevišķa tēma. Šoreiz ne tikai sievietei. Šajā grāmatā mēs atkal pieskaramies visām dzīves svarīgākajām jomām, dodamies dziļāk un tālāk, paverot priekškaru tai dzīvei, kuras Radītāji paši varam kļūt. Kad būsim izkāpuši no vecajām kurpēm un iemācījušies rīkoties ar brīnumnūjiņu. Šī jaunā grāmata ir ar pavisam citu enerģiju, proti, tās mērķis ir transformēt apziņu, mainīt iesīkstējušos priekšstatus un rāmīšus, lai spētu šķērsot to robežlīniju, kas šķir divas pasaules un laikmetus, atvērt sirdi, stiprināt paļāvību, ticību, iedvesmot un iedrošināt pārmaiņām."

Inta Blūma jau vairāk nekā septiņus gadus vada seminārus un lekcijas par dažādām, ar psiholoģiju un garīgo izaugsmi saistītām tēmām, pēta meditāciju kā terapiju un ir izstrādājusi savu divu dienu dziedināšanas programmu- t.s. ''Meiteņu dienas''. Viņas sirdsprojekti ir konference "Baltu sakrālais mantojums", retrītu "Mistērijas" radīšana, sakrālie ceļojumi uz Spēka vietām, stāstu un pārdomu publicēšana savā blogā https://sirdscels.blogspot.com/
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv