<<< Atpakaļ

Ēnu dienā aicina iepazīt dažādas profesijas pašvaldībā17.01.2017.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

15. februārī visā Latvijā notiks ikgadējā Ēnu diena, kurā piedalīsies arī Alūksnes novada pašvaldība un tās iestādes, aicinot skolēnus iepazīt dažādas profesijas.

Alūksnes novada pašvaldības administrācijā Alūksnē novada pamatskolu un vidējās izglītības iestāžu vecāko klašu skolēniem Ēnu dienā būs iespēja iepazīt šādus amatus un to ikdienas pienākumus – domes priekšsēdētājs, pašvaldības izpilddirektors, jurists, sabiedrisko attiecību speciālists, Kultūras un sporta nodaļas vadītājs, kultūras darba speciālists, tūrisma darba organizators un Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs.
Alūksnes muzejā skolēniem būs iespēja iepazīt vēsturnieka darbu. Izzināt profesijas noslēpumus piedāvā arī Alūksnes pilsētas sākumskola un divas pirmsskolas izglītības iestādes – “Cālis” un “Sprīdītis”. Tā Alūksnes pilsētas sākumskolā Ēnu dienā būs iespējams izzināt iestādes direktora amata pienākumus. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Cālis” skolēni varēs iepazīties ar pirmsskolas izglītības skolotāja un sporta skolotāja darbu. Savukārt pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” aicina skolēnus izzināt pedagoga profesiju pirmsskolas izglītības skolotāja, sporta skolotāja, mūzikas skolotāja arodos, kā arī noskaidrot iestādes vadītāja vietnieka izglītības jomā un ārsta palīga ikdienas darba pienākumus.
Visas iepriekš minētās Ēnu dienai piedāvātās vakances pašvaldības administrācijā un tās iestādēs ir reģistrētas Ēnu dienas portālā www.enudiena.lv. Skolēniem, kas Ēnu dienā vēlas iepazīties ar Alūksnes novada pašvaldības vai tās iestāžu ēnošanai piedāvātajām profesijām, līdz pat 9. februārim ir iespēja šajā portālā pieteikties izvēlētajai vakancei.
Ēnu dienas mērķis ir veicināt skolēnu izglītības satura sasaisti ar reālo dzīvi, palīdzot skolēniem mērķtiecīgi plānot savu karjeru, izdarīt izvēli par savu nākotnes profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. Darba devējiem savukārt tā ir laba iespēja veidot sava uzņēmuma atpazīstamību un piesaistīt nākamos kolēģus.

 Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv