<<< AtpakaļAicina pieteikt kandidatūras Alūksnes novada vēlēšanu komisijas locekļa amatam03.07.2017.


 

Pamatojoties uz likuma “Par Pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. un 9. pantu 2017. gada 28. jūnijā Alūksnes novada dome lēma izveidot Alūksnes novada vēlēšanu komisiju septiņu locekļu sastāvā (Lēmums Nr.189). Alūksnes novada vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanās termiņš noteikts līdz 2017. gada 25. jūlijam. Pieteikt savu kandidatūru var aizpildot pieteikuma veidlapu, kura līdz iepriekš norādītajam termiņam jāiesniedz Alūksnes novada pašvaldības administrācijas kancelejā, Alūksnē, Dārza ielā 11, 3. stāvā, 306. kabinetā vai sūtot pa pastu.

PIETEIKUMA VEIDLAPA

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv