<<< AtpakaļSāks 7. Siguldas kājnieku pulka pieminekļa kāpņu pārbūvi05.07.2017.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes ezera krastā sāksies 7. Siguldas kājnieku pulka pieminekļa kāpņu pārbūves un izgaismošanas darbi.

 Atjaunoto pieminekli toreizējais Valsts prezidents Valdis Zatlers atklāja 2009. gadā, bet kāpnes, kas ved uz pieminekli, nebija atjaunotas. Tagad līdz ar kāpņu atjaunošanu, tajās plānots ierīkot arī dekoratīvu apgaismojumu, kura uzdevums būs gan kalpot tā primārajam mērķim – izgaismot kāpnes, gan arī vizuāli izcelt šo nozīmīgo objektu tumšajā diennakts laikā. Tāpat paredzēts ierīkot izgaismojumu arī apkārt pašam piemineklim, kas ar vertikālu gaismas kūļu palīdzību to tumsā akcentēs.
Projektu finansē Alūksnes novada pašvaldība sadarbībā ar Aizsardzības ministriju. Kāpņu pārbūvei nepieciešamais finansējums ir 43 954 EUR (ministrijas finansējums 21 977 EUR, pašvaldības finansējums - 21 977 EUR), pieminekļa apgaismošanai – 24 152 EUR (ministrijas finansējums – 12 076 EUR, pašvaldības finansējums – 12 076 EUR), būvuzraudzībai – 5203 EUR (finansē pašvaldība), autoruzraudzībai – 1140 EUR (finansē pašvaldība). Apgaismojuma risinājumi tika izstrādāti pēc kāpņu pārbūves risinājumu izstrādes, apgaismojumam arī nepieciešamas lielākas izmaksas nekā sākotnēji pašvaldība bija plānojusi, līdz ar to gan Aizsardzības ministrija, gan arī pašvaldība piešķīra papildu līdzekļus, lai objektā paredzēto varētu īstenot. Alūksnes novada dome trūkstošos 13 419 EUR piešķīra 28. jūnija sēdē.
Kāpņu pārbūvi saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem veiks SIA “Danielsons un Baumanis”. Jāpiebilst, ka kāpņu pārbūves projekts paredz trīs kāpņu līmeņus. Uzkalna pakājē esošais laukums ir zemāks, tam jau iepriekš ir norakta zemes kārta, līdz ar to ir nepieciešams izbūvēt vēl vienu kāpņu līmeni.
Aicinām iedzīvotājus projekta īstenošanas laikā būvobjektu lieki neapmeklēt, lai ļautu darbu veicējiem netraucēti strādāt.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv