<<< AtpakaļMārkalnē izveido interešu telpu iedzīvotājiem05.07.2017.

Viesturs Zaķis, Pededzes un Mārkalnes pagastu teritorijas attīstības speciālists
Sanita Silirova, Mārkalnes bibliotēkas vadītāja
Gvido Rendija Driķa foto

Jau gadiem ilgi mārkalnieši sprieda par iedzīvotāju interešu telpas nepieciešamību. Tagad šī ideja īstenota, izmantojot gan Alūksnes novada pašvaldības pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas, gan Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu.

3. maijā jaunā telpa vēra durvis apmeklētājiem un iedzīvotāju interese bija liela. Svinējām Baltā galdauta svētkus, uzņēmām ciemiņus. Pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Vītola aicināja klātesošo jaunāko pagasta iedzīvotāju Braienu Volbergu kopā ar māmiņu un vecāko klātesošo iedzīvotāju Ausmu Saldābolu stādīt simtgades ozoliņu.

Iedzīvotāju kopā sanākšanas telpas izveidošanu Mārkalnes pagasta pārvalde uzsāka, atsaucoties pagasta iedzīvotāju interesei. Līdz šim bērni un jaunieši pamatā pulcējās bibliotēkā, kuras telpas bija par šauru, lai sarīkotu jauniešu iecienītas aktīvas nodarbības, bet seniori kopā sanāca plašajās tautas nama telpās, kuras vēsākā laikā bija grūti sasildīt. Lai arī sākotnējā ideja bija veidot jauniešu telpu, uzklausot visu interesentu viedokļus, izlemts ierīkot visa vecuma Mārkalnes iedzīvotāju interešu telpu.

Tagad visiem ir iespējas satikties tam speciāli pielāgotās telpās. Telpa ir aprīkota ar skapjiem, kuros katra domubiedru grupa var glabāt nepieciešamos piederumus. Seniori telpu var izmantot gan ikdienišķai kopā sanākšanai, gan ciemiņu uzņemšanai. Rudenī plānots uzsākt vingrošanas nodarbības, kurām projekta ietvaros iegādāti 10 vingrošanas paklājiņi. Iegādātā videokamera un televizors ļauj iemūžināt un pēc tam atsaukt atmiņā gan aktuālos pagasta dzīves notikumus, gan veikt novadpētniecības darbu, apciemojot vecākās paaudzes mārkalniešus un uzklausot viņu atmiņu stāstījumus. Jaunās dejotājas priecājas par mūzikas centru un spoguļsienu, dejo gan pašas, gan māca dažādus deju elementus mazākajiem pagasta bērniem. Jaunietes labprāt sagaidīja ar pašiestudētām dejām jauniešus no Jaunlaicenes un Veclaicenes, kas bija atbraukuši kopā ar jauniešu lietu koordinatori Maiju Rozīti. Tā mēs dalāmies pieredzē, mācāmies ko jaunu un lietderīgi pavadām laiku. Interešu telpa ir atvērta visām vecuma grupām ne tikai darbdienās, bet arī sestdienās. Jaunieši arī organizēja Mārkalnes un Pededzes senioru uzņemšanu pirmsjāņu noskaņās, kopā padejojot, liekot Līgo puzles, uzdziedot Līgo dziesmas un skandējot tautasdziesmas.

Pagasta pārvalde aicina ikvienu pagasta iedzīvotāju novērtēt esošo interešu telpas piedāvājumu, kā arī izteikt savas idejas un ierosinājumus.

Mārkalnes iedzīvotāju interešu telpa izveidota skolas ēkā, bijušajā zēnu darbmācības kabinetā. Telpas remonts veikts par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas līdzekļiem (7228,38 EUR), savukārt telpas iekārtošana veikta ar biedrības “Alūksnes lauku partnerība” un Lauku atbalsta dienesta organizētā un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētā projektu konkursā atbalstīta projekta „Mārkalnes iedzīvotāju interešu telpas iekārtošana” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 2693,89 EUR, tajā skaitā Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 269,39 EUR, publiskais finansējums 2424,50 EUR.LOGO 2015-2020 I
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv