<<< AtpakaļAizvadīta ģimeņu sporta un atpūtas diena05.07.2017.

Anta Apine,
Alūksnes PII “Sprīdītis” vadītāja vietniece izglītības jomā

 Projekta “Dzīvo vesels Alūksnes novadā!” ietvaros 3. jūnijā Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” teritorijā notika tautas sporta pasākums “Ģimeņu sporta un atpūtas diena”.

 Pasākuma ieskaņā dalībniekus priecēja ansambļa “Puķuzirņi” koncerts, kuri kopā ar pasākuma vadītāju Pīlēnu Timu uzmundrināja pasākuma dalībniekus - bērnus, vecākus un vecvecākus, iedrošināja priekam un atraktīvai dalībai aktivitāšu centros.

Izglītojoša stafete „Atkritumus šķirosim, tīrā vidē dzīvosim!” aicināja iepazīties ar informāciju par vides aizsardzības tēmu. Veicot stafetes uzdevumus, katra komanda varēja atraktīvā veidā atkārtot atkritumu šķirošanas nosacījumus.

Veselīga uztura centrā “Piepildi Veselīgā uztura šķīvi!” katra ģimene atkārtoja veselīga uztura pamatprincipus un nozīmi veselības saglabāšanā, kā arī izgatavoja savu veselīgā uztura šķīvi, ko paņemt līdzi uz mājām.
Sportiskās aktivitātes “Esi veselīgs un atsperīgs!”, “Kustēties ir prieks!” aicināja aktīvi izkustēties, metot bumbu basketbola grozos un veicot šķēršļu trasīti. Uzdevumu sekmīgai veikšanai bija nepieciešams vienots komandas gars un atbalsts cits citam.

Brauciens velotrasītē “Noteikumus zinošie - drošie!” deva gan kustību prieku, gan atgādināja drošas satiksmes noteikumus. Prieks, ka daudzi bija ieradušies ar saviem velosipēdiem un ķiverēm, ja nē, tad prieku šajā centrā varēja rast, ķerrā izvizinot rotaļlietas.

Spēlē “Logosports” - rotaļā ar sporta un logopēdijas elementiem, kur ar liela metamā kauliņa palīdzību tika izlozēti dažādi dzīvnieki, kuri jāattēlo ar kustībām un skaņām. Ģimenes darbojās ar prieku iedrošinot un atbalstot savus bērnus. 

Radošās izpausmes centrā “Savam un citu priekam!” tika dota iespēja karaoke dziedāt savu iemīļotāko dziesmu, kā arī apgleznot akmeņus, paužot savas izjūtas par saulaino, vējaino dienu.

Pēc visu uzdevumu veikšanas Pīlēns Tims katram dalībniekam dāvināja veselīgu saldumu turziņu un košu balonu! Bērniem, protams, medaļa par aktīvu dalību visās aktivitātēs!

Pasākuma dalībniekiem lielākais prieks ir par jauko, kopā ar ģimeni pavadīto dienu, kas rosināja uz kustībām svaigā gaisā!


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv