<<< Atpakaļ

Pašvaldība: apspriest projektu finansējuma sadali slimnīcām ir pāragri07.07.2017.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Reģionālo attīstības centru apvienība (RACA) ir nosūtījusi pašvaldībām dokumentu projektu par kārtību, kādā Veselības ministrija plāno piešķirt finansējumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektiem kvalitatīvas veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai un veselības aprūpes infrastruktūras attīstībai. Pašvaldībām ir lūgts sniegt komentārus par sagatavotajiem dokumentu projektiem, lai RACA pašvaldību viedokli varētu paust Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda apakškomitejas sēdē, kas plānota jūlija beigās.

Priekšlikumi un jautājumi, iepazīstoties ar minētajiem dokumentu projektiem, ir gan Alūksnes novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Alūksnes slimnīca”, gan Alūksnes novada domes priekšsēdētājam Arturam Dukulim, kurš ir pašvaldības kā slimnīcas kapitāldaļu turētāja pārstāvis.

- Iepazīstoties ar dokumentu projektu, secinājums ir tāds, ka vispirms ir jābūt izstrādātiem un apstiprinātiem Ministru kabineta noteikumiem, kas skaidri definētu un pamatotu slimnīcu iedalījumu līmeņos. Tikai pēc tam var sekot noteikumi par to, kā sadalās finansējums projektiem starp slimnīcām vai to veidotajām slimnīcu apvienībām. Šobrīd tādu Ministru kabineta noteikumu nav. Slimnīcu sadalījumu līmeņos šobrīd redzam vienīgi atsūtītajā dokumentu projektā, kur Alūksnes slimnīca ir minēta kā 1. līmeņa slimnīca. No šī paša dokumentu projekta izriet, ka 1. līmeņa slimnīcas nodrošina pamata profilus – terapiju un hronisku pacientu aprūpi. No šī dokumenta nekļūst skaidrs, kādēļ slimnīcu sadalījums pa līmeņiem ir tieši šāds un uz ko tas ir pamatots. Līdz ar to uzskatu, ka tikmēr, kamēr valsts savos normatīvajos aktos nav nodefinējusi to, kāda līmeņa ir katra pastāvošā slimnīca un kādēļ, lemt par projektu finansējuma sadales noteikumiem ir absolūti priekšlaicīgi. Šādu viedokli par dokumentu projektu arī paudīšu Reģionālo attīstības centru apvienībai, - norāda Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis.

Alūksnes novada pašvaldības un SIA “Alūksnes slimnīca” priekšlikumi par dokumentu projektu saistībā ar finansējuma sadali projektiem kvalitatīvas veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai un veselības aprūpes infrastruktūras attīstībai ir iesniegti Reģionālo attīstības centru apvienībai.

 

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv