<<< Atpakaļ

Regulators apstiprinājis SIA “AP Kaudzītes” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa izmaiņas07.07.2017.


Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2017. gada 29. jūnijā pieņēmusi lēmumu Nr.65 (protokols Nr.22, 3.p.) „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AP Kaudzītes” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem”, kas paredz sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa pieaugumu.
Iepazīties ar komisijas lēmumu var ŠEIT.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv