<<< AtpakaļPieaugs nešķiroto atkritumu apglabāšanas tarifs “AP Kaudzītes” poligonā12.07.2017.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome ir pieņēmusi lēmumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes” sadzīves (nešķiroto) atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa pieaugumu. Līdz ar to arī Alūksnes novada domei jūlijā būs jālemj par izmaiņām sadzīves atkritumu tarifā Alūksnes novada teritorijā.

Saskaņā ar padomes pieņemto lēmumu, SIA “AP Kaudzītes” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs par vienu noglabāto atkritumu tonnu, ieskaitot dabas resursu nodokli, bet bez pievienotās vērtības nodokļa būs šāds:
50,52 EUR/t laikposmā 01.08.2017. – 31.12.2017.,
55,52 EUR/t laikposmā 01.01.2018. – 31.12.2018.,
59,52 EUR/t laikposmā 01.01.2019. – 31.12.2019.,
63,02 EUR/t no 01.01.2020.

- Normatīvie akti nosaka, ka nešķirotos atkritumus nedrīkstam poligonā noglabāt neapstrādātus – respektīvi, no nešķirotajiem atkritumiem ir jāatdala tie atkritumi, kuri ir otrreiz pārstrādājami. Esam iegādājušies šādu iekārtu, tiek nodarbināti to apkalpojoši darbinieki, līdz ar to ir pamatotas aprēķinātās izmaksas par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa pieaugumu, - skaidro SIA “AP Kaudzītes” valdes loceklis Aldis Amantovs.

Nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu veido trīs sastāvdaļas – 1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu, 2) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā, 3) dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu.

Ņemot vērā, ka viens no tarifu veidojošajiem komponentiem - Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā – no 1. augusta pieaugs, SIA “Rūpe”, kas apsaimnieko sadzīves atkritumus Alūksnes novadā, ir iesniegusi Alūksnes novada pašvaldībai iesniegumu, lūdzot noteikt jaunu atkritumu apsaimniekošanas maksu novada teritorijā. Alūksnes novada domes deputātiem jūlijā būs jāizskata SIA “Rūpe” iesniegums par sadzīves atkritumu tarifa apmēra palielināšanu sakarā ar atkritumu apglabāšanas tarifa palielināšanos.

Palielinoties sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifam, SIA “Rūpe” aprēķinājusi, ka atkritumu apsaimniekošanas maksa par 1 kubikmetru nešķiroto sadzīves atkritumu Alūksnes novada teritorijā pieaugs no pašreizējiem 20,28 EUR (ar pievienotās vērtības nodokli) uz 22,58 EUR (ar pievienotās vērtības nodokli).

Jāpiebilst, ka SIA “AP Kaudzītes” aprēķinātās sadzīves atkritumu apglabāšanas izmaksas, kas ir viena no apglabāšanas tarifa daļām, turpmākajos gados samazināsies, taču ievērojami pieaugs dabas resursu nodokļa daļa, kas arī ir nešķiroto sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa sastāvā. Dabas resursu nodokļa likumā valsts ir noteikusi, ka turpmākajos gados pieaugs dabas resursu nodokļa likme, kas tiek piemērota par atkritumu poligonos noglabāto nešķiroto sadzīves atkritumu apjomu. No šī gada 1. augusta līdz 31. decembrim šī likme ir 25 eiro par tonnu, nākamajā gadā tā būs 35 eiro par tonnu, 2019. gadā – 43 eiro par tonnu, bet savukārt no 2020. gada – jau 50 eiro par tonnu. Šādā veidā valsts vēlas veicināt, lai iedzīvotāji arvien vairāk šķirotu atkritumus, jo nešķiroto atkritumu apsaimniekošana kļūs arvien dārgāka.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv