<<< AtpakaļBūvdarbu laikā būs atslēgta karstā ūdens padeve14.07.2017.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

 

18., 19. un 20. jūlijā Apes ielas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju rajona mājām būs pārtraukta karstā ūdens padeve no AS “Simone” katlu mājas. Tas saistīts ar nepieciešamību Rūpniecības ielas industriālajai teritorijai izbūvēt pieslēgumu Alūksnes pilsētas centralizētajiem siltumapgādes tīkliem.

Būvdarbu dēļ ūdens padeve norādītajos datumos būs atslēgta šādām daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām - Apes iela 4, Apes iela 4 - I korpuss, Apes iela 4 – II korpuss, Apes iela 8, Apes iela 6, Apes iela 12, Cēsu iela 10.

Industriālās teritorijas 1. kārtu, kas sastāv no ražošanas un noliktavu ēkas, Alūksnes novada pašvaldība izbūvē ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu projekta “Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība 1. kārta” ietvaros.

Alūksnes novada pašvaldība atvainojas iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv