<<< AtpakaļPašvaldība ministrijai prasa Alūksnes slimnīcu iekļaut II līmenī14.07.2017.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālisteAlūksnes novada pašvaldība Veselības ministrijai aizvadītajā nedēļā nosūtīja vēstuli, paužot kategoriskus iebildumus pret ministrijas ieceri Alūksnes slimnīcu noteikt par I līmeņa slimnīcu un lūdzot iedalīt to II pakalpojumu līmeņa slimnīcu kategorijā ar atbilstošām Eiropas Savienības struktūrfondu investīcijām. Piektdien, 14. jūlijā, pašvaldībā saņemta veselības ministres Andas Čakšas parakstīta atbildes vēstule.

Pašvaldība savā vēstulē Veselības ministrijai pauda uzskatu, ka Alūksnes slimnīcas iedalījums I līmeņa slimnīcu kategorijā ir neatbilstošs Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa Nr.9.2.3. “Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās (psihiskās) veselības jomu veselības tīklu vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai” pamatnostādnēm.

Pašvaldība vēstulē norādīja, ka Alūksnes slimnīcas prognozējamais iedalījums I līmenī nav objektīvs, jo slimnīca nodrošina diennakts neatliekamo medicīnisko palīdzību, diagnostiku un ārstēšanu plānveida un akūtajiem pacientiem. Arī ģeogrāfiski Alūksnes slimnīcas izvietojums ir optimāls medicīniskās palīdzības nodrošināšanai – tā sasniedzama vienas stundas laikā no jebkura Alūksnes novada punkta. Turklāt tehniskais stāvoklis pēc slimnīcas kompleksa pārbūves 2011. gadā ir būtiski jaunāks un modernāks nekā citās tuvējās slimnīcās, tātad – arī ekonomiski pamatoti būtu Alūksnes slimnīcu noteikt kā II līmeņa slimnīcu.
Veselības ministre A. Čakša savā vēstulē aicina trīs mēnešu laikā, līdz šī gada 1. novembrim, iesniegt Veselības ministrijā informāciju, kas apliecina, ka SIA “Alūksnes slimnīca” ir pietiekams ārstu speciālistu skaits, lai saskaņā ar prasībām II slimnīcu līmenim varētu nodrošināt slimnīcas darbību septiņos obligātajos profilos – terapija, hronisku pacientu aprūpe, ķirurģija, neiroloģija, ginekoloģija, grūtniecības un dzemdībpalīdzība, pediatrija, tai skaitā sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību 24 stundas diennaktī. Ministre savā vēstulē norāda, ka pēc minētās informācijas saņemšanas ministrija atkārtoti izvērtēs Alūksnes slimnīcas dalījumu atbilstošā pakalpojumu sniedzēju līmenī.

Par veselības ministres vēstulē pausto informācijas pieprasījumu pašvaldība informējusi gan SIA “Alūksnes slimnīca”, gan Alūksnes novada domes deputātus.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis norāda, ka nav saprotams, kādēļ ministrija prasa sniegt apliecinājumu par II līmenim atbilstošu speciālistu nodrošinājumu Alūksnes slimnīcā, balstoties vien uz pašas ministrijas izstrādātajā konceptuālajā ziņojumā “Par veselības aprūpes sistēmas reformu” plānoto ārstniecības iestāžu sadalījumu četros līmeņos. Alūksnes novada pašvaldība jau iepriekš ir paudusi uzskatu, ka ir nepieciešams valsts normatīvajos aktos nodefinēt katras pastāvošās slimnīcas iedalījumu līmeņos un tā pamatojumu.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv