<<< Atpakaļ

Atklāj rekonstruēto aku Annas pagastā26.07.2017.

Druvis MUCENIEKS,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists


25. jūlijā Annas pagastā biedrības “Nāc pretim” realizētā projekta “Annas pagasta centra teritorijas labiekārtošana” ietvaros tika atklāta rekonstruētā aka.

Ar uzrunu klātesošajiem akas atklāšanas pasākumu iesāka biedrības “Nāc pretim” valdes priekšsēdētāja Ina Balaņuka, kura pateicās par atbalstu projekta idejas autoram Mārim Skunstiņam, kurš aktīvi iesaistījās arī rekonstrukcijas darbos. Tāpat biedrības valdes priekšsēdētāja pateicās par atbalstu arī Annas, Jaunannas un Kalncempju pagasta pārvalžu vadītājai Vēsmai Čugunovai, Alūksnes novada pašvaldībai, SIA “ABIO” un Aināram Rencim, kā arī Mārai Lapiņai ar ģimeni un Leonorai Dambītei.

Projekts “Annas pagasta centra teritorijas labiekārtošana” īstenots saņemot finansējumu saskaņā ar Alūksnes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.32/2012 “Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem”.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv