<<< Atpakaļ

Ceļa pārbūves laikā Alsviķu pagastā būs apgrūtināta kustība31.07.2017.

 

 

Alsviķu pagasta pārvalde informē, ka sakarā ar ceļa pārbūvi, uz pašvaldības autoceļa Karvas pagrieziens-Skujenieki-Dimdenieki-Čukstu karjers no 31. jūlija ir apgrūtināta autotransporta kustība.

Šobrīd notiek minētā ceļa klātnes būvdarbi – tiek piegādāta smilts, grants un intensīvi strādā ceļu tehnika – greiders, ekskavators un veltnis. Ceļš autotransporta kustībai nav slēgts, tomēr autovadītājiem jārēķinās, ka būvdarbu dēļ ir iespējama satiksmes kavēšanās.
Autoceļa Karvas pagrieziens-Skujenieki-Dimdenieki-Čukstu karjers pārbūve notiek Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstītā projekta ietvaros.

 
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv