<<< Atpakaļ

Atkārtoti izplata nepatiesas ziņas01.06.2017.

Druvis MUCENIEKS,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists


Sakarā ar plašsaziņas līdzekļos nepatiesi izplatīto informāciju, Alūksnes novada pašvaldība sniedz savu skaidrojumu par Alūksnes novada domes priekšsēdētāja Artura Dukuļa lēmumu par SIA “Alūksnes nami” statūtu maiņu un valdes locekļa pienākumu veikšanas termiņa pagarināšanu.

Saskaņā ar Alūksnes novada domes priekšsēdētāja lēmumu, 2017. gada 6. aprīlī veiktas SIA “Alūksnes nami” statūtu izmaiņas. Izmaiņās noteikts, ka Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem, kā tas ir paredzēts likumā par publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldību.

Saskaņā ar Alūksnes novada domes priekšsēdētāja lēmumu, 2017. gada 10. aprīlī pagarināts pašreizējā SIA “Alūksnes nami” valdes locekļa Armanda Musta amata pienākumu veikšanas termiņš. Armanda Musta pagarinātais pienākumu veikšanas termiņš noslēgsies 2017. gada 14. augustā.

Lēmumu mērķis bija dot iespēju jaunajam Alūksnes novada domes deputātu sasaukumam lemt par tālāko šīs kapitālsabiedrības vadītāju, kurš tiks ievēlēts amatā uz pieciem gadiem līdzšinējo trīs gadu vietā.
Informējam, ka šogad beidzas valdes locekļu pienākumu veikšanas termiņš arī pašvaldības kapitālsabiedrībās AS “Simone” un SIA “Rūpe”. “Simones” valdes priekšsēdētāja Mārtiņa Kaļvas pienākumu veikšanas termiņš izbeidzas 2017. gada 9. jūlijā, savukārt, SIA “Rūpe” valdes locekļa Arta Svikļa pienākumu veikšanas termiņš beidzas 2017. gada 11. novembrī.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv