<<< Atpakaļ

Vides labirinti01.06.2017.

Alūksnes novada  vidusskolas 3.klases audzinātāja Līga Krūmiņa


Logotipu ansamblis KN.png

2017.gada 30.maijā Alūksnes novada vidusskolas 3.klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Vides labirintiem Alūksnē, lai iepazītos ar ornitologu, vides aizsardzības speciālistu, muzeja fondu glabātāju, vides gidu Aldi Verneru. Līdzfinansējums ekskursijai tika nodrošināts projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
Tikšanās laikā Aldis Verners iepazīstināja ar dabas pētnieka uzdevumiem un iespējām. Skolēni uzdeva jautājumus par dažādām dabaszinību tēmām un uzzināja vairāk par putniem, kukaiņiem, gliemežiem, tauriņiem, iežiem un minerāliem.
Skolēni pētīja mikroskopā dažādus paraugus, salīdzināja tos vienu ar otru un izteica savu viedokli. Savas zināšanas skolēni varēja pārbaudīt pie interaktīvā stenda viktorīnā.

 


Aplūkojot dažādos gliemežvākus, skolēni uzklausīja Aldi Verneru, kurš stāstīja par to iegūšanas veidiem un atrašanos dabā. Tāpat tika aplūkoti dabā sastopamie kukaiņi, pētīta informācija un minēti konkrēti piemēri par to uzvedību un dzīvi tuvākajā apkārtnē.
Īpaši tika aplūkoti un pētīti stendi  ar putniem un kartes par putnu ceļošanu. Skolēni uzzināja, ka daudzi putni atlido pie mums, ne tikai lido prom uz siltajām zemēm. Kopā ar ornitologu skolēni salīdzināja dažādus ūdensputnus un noskaidroja, kuri no tiem mīt Alūksnes ezerā. Ar interesi varēja klausīties dažādu putnu dziesmās.
Skolēni ar aizrautību aplūkoja dažādus ahātus, iepazinās ar to iegūšanas veidiem, pārrunāja par vides aizsardzību un aplūkoja gleznas, kuras tapušas, izmantojot fluorescentos minerālus.
Pateicoties projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs“ atbalstam, mācību ekskursijas mērķis – iepazīties ar ornitologu, vides aizsardzības speciālistu, muzeja fondu glabātāju, vides gidu Aldi Verneru un uzzināt dabas pētnieku uzdevumus un iespējas tika sasniegts. Mācību ekskursijas laikā skolēni vairāk uzzināja par dabas norisēm un cik svarīgi būt vērīgiem un pacietīgiem, lai apgūtu vides aizsardzības speciālista profesiju.

 

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv