<<< Atpakaļ

Mākslas muzejs var kļūt par manu nākotnes darbavietu01.06.2017.

Liepnas vidusskolas 10. un 11. klases audzinātāja Ilze Brice


Logotipu ansamblis KN.png

Liepnas vidusskolas 10. un 11. klases skolēni 19.05.2017. devās mācību ekskursijā “Mākslas muzejs var kļūt par manu nākotnes darbavietu” projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros.

Skolēni apmeklēja Latvijas Nacionālo mākslas muzeju. Šeit iepazinās ar gida, kasiera un ekspozīciju uzrauga darbu. Interesanti bija klausīties gides stāstījumā, uzzināt, ka ir ne tikai ļoti labi jāpārzina muzeja vēsture un informācija par pastāvīgo ekspozīciju, bet nemitīgi jāpaplašina savas zināšanas par dažādiem māksliniekiem, jāseko līdzi ekspozīciju maiņai. Savukārt ekspozīcijas uzraugam ir fiziski smagi, jo kājās jāpavada apmēram 10 stundas, tas ir, sava maiņa un bieži vien telpās ir ļoti karsti (kā tas bija 19.05). Kasiere pastāstīja, ka darbā vienmēr ir jābūt smaidīgam un pozitīvam, lai arī kāds nāk muzeja apmeklētājs, tāpat jāzina svešvalodas, lai varētu saprasties ar tūristiem.

Pateicoties projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs “ atbalstam, mācību ekskursijas mērķis, papildināt priekšstatu par profesiju daudzveidību, ir sasniegts.
Skolēni saprata, ka visa pamatā ir izglītība – zināšanas un prasmes. Neviens darbs nav bez garozas.

 

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv