<<< Atpakaļ

Iedzīvotājus aicina piedalīties Alūksnes novada attīstības programmas izstrādes darba grupās02.06.2017.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


23. martā Alūksnes novada domes deputāti pieņēma lēmumu uzsākt Alūksnes novada attīstības programmas 2018.–2022. gadam izstrādi. Alūksnes novada pašvaldība programmas izstrādi ir uzsākusi - apstiprinātas septiņas tematiskās darba grupas un iedzīvotāji aicināti pieteikties dalībai tajās.

Attīstības programmas izstrādei ir izveidotas šādas darba grupas:
1. Ekonomiskās attīstības darba grupa,
2. Izglītības jautājumu darba grupa,
3. Veselības aprūpes, bērnu un ģimeņu un sociālo jautājumu darba grupa,
4. Kultūras un sporta darba grupa,
5. Jaunatnes jautājumu darba grupa,
6. Pašvaldības darba organizācijas un sadarbības jautājumu darba grupa,
7. Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu attīstības, vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas darba grupa.

Alūksnes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus, uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas un citus interesentus līdz 15. jūnijam pieteikties līdzdalībai attīstības programmas izstrādē šajās grupās. Pieteikties līdzdalībai kādā no darba grupām ir iespējams, sūtot e-pasta vēstuli uz adresi: evita.aploka@aluksne.lv vai pa pastu, adresējot to Alūksnes novada pašvaldībai, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301. Lūdzam vēstulēs norādīt kontaktinformāciju - vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni, e-pasta adresi un vēlamo līdzdalības grupu.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus līdz 30. augustam izteikt arī rakstiskus priekšlikumus jaunajai novada attīstības programmai, elektroniski sūtot informāciju uz e-pastu: dome@aluksne.lv vai pa pastu, adresējot to Alūksnes novada pašvaldībai, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301.

Attīstības programmas izstrādes laikā iedzīvotājiem būs iespēja savu viedokli paust, arī aizpildot aptaujas anketu un piedaloties dokumenta publiskajā apspriešanā.

Novada attīstības programmas izstrādes mērķis ir plānot rīcības mērķtiecīgai novada attīstībai ilgtermiņā. Šis dokuments būs par pamatu pašvaldības budžeta līdzekļu plānveidīgai izlietošanai attīstības projektiem un investīciju piesaistei turpmākajos piecos gados.

Attīstības programmas izstrādes laikā aktuālā informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām būs atrodama pašvaldības mājaslapā www.aluksne.lv, sadaļā “Sabiedrība” – “Sabiedrības līdzdalība”.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv