<<< Atpakaļ

Es pats veidoju savu karjeru06.06.2017.

Alūksnes novada vidusskolas karjeras izglītības skolotāja Dace Alksne

Logotipu ansamblis KN.png

 
2017.gada 29.maijā Alūksnes novada vidusskolas 7., 9., 10., 12. klases izglītojamie tikās ar karjeras un biznesa konsultanti, koučinga spēļu treneri Jolantu Priedi nodarbībās par karjeras  iespējām darba tirgū.

Nodarbībās jaunieši diskutēja par darba specifiku, izglītības iespējām, personības īpašībām un talantiem. Līdzfinansējums nodarbībām tika nodrošināts projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros.

Septīto un devīto klašu izglītojamie nodarbības laikā pasniedzējas rosināti apskatīja, apsprieda, analizēja un diskutēja par tēmu “Atrodi savu sirds profesiju”. Pārrunāja kādas karjeras iespējas skolēniem paver NIID, VIAA, Profesiju pasaule, Prakse.lv pieejamās datubāzes.

 Desmito un divpadsmito klašu izglītojamie apsprieda un diskutēja par tēmu “Pieprasītākās spējas, prasmes un profesijas”. Par uzņēmējspēju attīstīšanu, kuras ir nepieciešama jebkuram jaunietim - kā darbs grupās, prezentēšanas prasmes, darba spēka vadīšana, motivēšana, līderība, kreatīva domāšana, analītiskas spriest spējas, efektīvas komunicēšanas spējas, stratēģiska ilgtermiņa plānošana, tirgus izpēte.

Pateicoties projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs“ atbalstam,  skolēni nodarbības laikā katrs individuāli varēja veikt savu pašvērtējumu un meklēt sev piemērotākās karjeras iespējas.


 
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv