<<< Atpakaļ

Izzini. Pētī. Eksperimentē.06.06.2017.

Bejas pamatskolas 6. un 7.klases audzinātāja Sarmīte Stebere2017.gada 19.maijā Bejas pamatskolas 6. un 7. klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Rīgu, kur apmeklēja Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju. Līdzfinansējums ekskursijai tika nodrošināts no projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. Nr.8.3.5.0/16/I/001.

            Ekskursija Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā pavēra skolēniem bagātīgu un krāšņu Latvijas kultūras dzīves lappusi. Tā sniedza priekšstatu gan par atsevišķiem Latvijas māksliniekiem un to daiļradi, gan arī par dominējošiem mākslas stiliem, virzieniem un tehnoloģijām no 19. gadsimta beigām līdz mūsdienām. Ekspozīcijā iekļauti darbi no visām 7 muzeja kolekcijām - keramikas un porcelāna, stikla, tekstila, ādas, koka, metāla un dizaina. Skolēni tika iepazīstināti ar muzeja ekspozīciju, pievēršot uzmanību tam, no kādiem materiāliem gatavoti mākslas darbi un kā tie rotāti, uzzināja, kas ir lietišķā māksla un tās dažādās izpausmes. Ekskursijā bija iekļauta arī neliela informācija par muzeja ēku – bijušo Sv. Jura baznīcu, senāko saglabājušos mūra ēku Baltijā.

                Otrajā nodarbības daļā, skolēniem spēles veidā tika doti dažādi uzdevumi. Sadaloties grupās, skolēni lika puzli, aizpildīja krustvārdu mīklu, meklēja ekspozīcijā darbus pēc dotiem fragmentiem un noslēgumā veica radošo uzdevumu. Šādā veidā skolēni tika motivēti atsaukt atmiņā ekskursijā dzirdēto un pievērst lielāku uzmanību muzeja eksponātiem – vērot to detaļas, izmantotos materiālus un pamanīt citādi neieraugāmas nianses, kuras prasti paslīd garām skatam.

            Trešajā nodarbības daļā skolēni darbojās praktiski. Izstādes “ Romans Suta – 120. Universālā mākslas formula ” ietvaros mākslinieces Kristīnes Šicas vadībā piedalījās audumu apdrukas darbnīcā. Unikālie, rokām apgleznotie darbnīcas “Baltars” porcelāna šķīvji pārtapa auduma apdrukas motīvos, kurus skolēni varēja pārnest uz līdzpaņemtā tekstila priekšmeta – krekliņa, sedziņas, dvielīša un citiem priekšmetiem.

            Latvijas grafiķa, gleznotāja un lietišķās mākslas vecmeistara Anša Cīruļa (1883-1942) madarošanas jeb audumu apdrukas darbnīca muzejā darbojas jau vairākus gadus un ir piesaistījusi ļoti daudz interesentu. A.Cīrulis atjaunoja interesi par sietspiedi 20. gadsimta 30. gados, izveidojot darbnīcu un nosaucot šo tehniku par „madarošanu” (vārda izcelsme tiek saistīta ar pļavas puķi - madaru, no kuras saknēm daudzas tautas prata iegūt sarkano krāsu). Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs sniedz iespēju izmēģināt šo seno tehniku, izmantojot sietus, kas veidoti pēc Latvijas vecmeistaru (Anša Cīruļa, Jūlija Straumes un Jūlija Madernieka) un arī jauno mākslinieku darbu motīviem.
            Pateicoties projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstam, mācību ekskursijas mērķis –iepazīties ar auduma apdrukas meistara profesiju, darba vidi un tās specifiku tika īstenots. 
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv