<<< Atpakaļ

Norit industriālās ēkas būvniecība Alūksnē13.06.2017.

Druvis MUCENIEKS,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists

Līdztekus Rūpniecības un Ganību ielu būvniecībai, Rūpniecības ielā Alūksnē intensīvi norit arī industriālās ēkas būvniecības darbi.

Šobrīd objektā noslēgusies būves pamatu pāļu izbūve. Industriālās ēkas būvniecību Rūpniecības ielā saskaņā ar iepirkumu procedūras rezultātiem veic SIA “MONUM”. Ēkas būvniecības izmaksas ir 957 863,83 EUR.

Ēkas projektēšanu saskaņā ar iepirkuma rezultātiem veica SIA “DG BALTIC” un šīs izmaksas bija 31 460,00 EUR.

Kopumā Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ”Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība 1. kārta” ietvaros notiks Rūpniecības un Ganību ielas pārbūve 1,49 kilometru garumā, kā arī jaunas industriālās teritorijas izbūve, ierīkojot industriālo laukumu 0,35 ha platībā un izbūvējot angāra tipa ēka ar atsevišķām biroja un saimniecības telpām, darbinieku telpām un labierīcībām 998 m2 platībā.

Alūksnes novada pašvaldība projektu īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.

Projekta kopējās plānotās izmaksas sastāda 2,37 miljonus eiro, no tām ERAF finansējums - 1,83 miljoni eiro.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv