<<< Atpakaļ

SIA "Rūpe" rīko kustamās mantas - automašīnas MAZDA izsoli15.06.2017.

 

SIA “Rūpe” 2017.gada 11.jūlijā plkst.14.00 Brūža ielā 6, Alūksnē, rīko kustamās mantas atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz SIA “Rūpe” piederošo automašīnu MAZDA 2 reģistrācijas Nr. HF8329, izlaiduma gads 2008., nosacītā cena 2900 euro.

Apskate darba dienās, iepriekš sazinoties pa mobilo tālr. 26417304 (A.Sviklis).

Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam SIA “Rūpe” (reģistrācijas Nr.53203000201) AS „SEB Banka” kontā Nr. LV44UNLA0025004508402 vai AS “SWEDBANK” kontā Nr. LV26HABA0551034121530 jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no automašīnas nosacītas cenas.

Izsoles dalībniekus reģistrē SIA “Rūpe” birojā, Brūža ielā 6, Alūksnē, darba laikā līdz 2017.gada 11.jūlijam plkst.14:00.

 
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv