<<< Atpakaļ

Pašvaldība nodrošinās Mālupes bērnu nokļūšanu izvēlētajās izglītības iestādēs15.06.2017.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada pašvaldība ir apzinājusi Mālupes pagasta skolēnu turpmākās izglītības gaitas un tā nodrošinās skolēniem un pirmsskolas vecuma bērniem nokļūšanu uz izglītības iestādēm.

Pēc lēmuma par Mālupes pamatskolas slēgšanu Alūksnes novada pašvaldība Mālupes pagasta skolēnu vecākiem nodrošināja iespēju iepazīties ar tām skolām, kuras vecāki varētu izvēlēties saviem bērniem izglītības ieguves turpināšanai. Tobrīd vecāku izvēle bija Malienas pamatskola un pirmsskolas izglītības iestāde “Mazputniņš”. Šopavasar arī Liepnas vidusskola aicināja vecākus iepazīties ar skolas piedāvājumu.
Pēc iepazīšanās ar izglītības iestādēm Mālupes skolēnu un pirmsskolas vecuma bērnu vecāki ir izdarījuši izvēli un pēc pašvaldības rīcībā šobrīd esošiem datiem 15 skolēni plāno turpināt mācības Malienas pamatskolā, četri – Liepnas vidusskolā, trīs Alūksnes novada vidusskolā, divi Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā, viens – Alūksnes pilsētas sākumskolā un viens Rīgā.

Alūksnes novada pašvaldība laikā kopš lēmuma par skolas slēgšanu pieņemšanas ir izvērtējusi esošos sabiedriskā transporta maršrutus, un iesniegusi priekšlikumus Autotransporta direkcijai par nepieciešamām izmaiņām tajos, lai nodrošinātu, ka Mālupes pagasta skolēni nokļūst uz savām izvēlētajām izglītības iestādēm Malienā, Liepnā, kā arī Alūksnē.

Informācija par sabiedriskā transporta maršrutiem, ar kuriem Mālupes skolēni varēs nokļūt savās izvēlētajās izglītības iestādēs, pēc Autotransporta direkcijas saskaņojuma saņemšanas būs publicēta pašvaldības laikrakstā “Alūksnes Novada Vēstis”.

Savukārt bērniem, kuru dzīvesvieta ir tālāk par 3 km no sabiedriskā transporta pieturas, nokļūšanai uz skolu tiks organizēts skolēnu maršruts ar pagasta pārvaldes transportu.

Pašvaldība no jaunā mācību gada nodrošinās arī pirmsskolas vecuma bērnu nogādāšanu tuvākajā pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš” Malienas pagastā ar pagasta pārvaldes transportu.

Konkrētāku informāciju par transporta nodrošināšanu audzēkņu vecāki varēs saņemt Mālupes pagasta pārvaldē. Pašvaldība atgādina, ka tiem vecākiem, kuru bērni izglītības iestādēs nokļūs, izmantojot sabiedrisko transportu, pēc dokumentu iesniegšanas skolā jāgriežas pagasta pārvaldē, lai pieteiktu e-talonu, kas nepieciešams braucieniem ar sabiedrisko transportu.


 
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv