<<< Atpakaļ

Aicinām iesaistīties laikmetīgās dejas projektā!21.06.2017.

Ilze Zvejniece,
Projekta vadītāja

No 1. līdz 9.jūlijam Alūksnē pulcējas 25 jauniešu līderi un jaunatnes darbinieki no Latvijas, Igaunijas, Polijas, Čehijas, Bulgārijas, Horvātijas, Itālijas, Spānijas un Portugāles, kurus vieno interese par jauniešu neformālās izglītības un laikmetīgās dejas sintēzi.

Lai jaunu pieredzi gūtu gan dalībnieki, gan vietējie iedzīvotāji, 4.jūlijā pulksten 17.30 Alūksnes Kultūras centrā aicinām ikvienu interesentu, un jo īpaši jauniešus, uz dalībnieku sagatavoto performanci un vēlāku diskusiju. Savukārt no 6.jūlija pulksten 15.30 līdz 19.00 un no 7.jūlija pulksten 10.00 līdz 17.00 Alūksnes Kultūras centrā ļoti gaidīsim uz nodarbībām, lai kopīgi izveidotu laikmetīgās dejas performanci.

Projekts „Laboratory of Kinesthetic Learning” (Kinestētiskās mācīšanās laboratorija), ko īsteno biedrība „Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”, ir turpinājums 3 līdzīgām apmācībām Igaunijā, Polijā un Slovēnijā. Tāpēc šoreiz Latvijā satiekas gan iepriekšējās apmācības pieredzējušie, gan jauni dalībnieki.

Projektu finansē ES programma „Erasmus+”.

Projekta gaitai līdzi iespējams sekot biedrības Facebook kontā facebook.com/AluksnesNVOatbalstacentrs

 
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv