<<< Atpakaļ

Notiks represēto kluba "Sarma" vadītājas Dzidras Mazikas 80 gadu jubilejas pasākums26.06.2017.

Alūksnes muzeja direktore
Diāna PELAKA

Ne jau vienmēr ar gadiem viss aiziet,
Ne jau vienmēr ar gadiem viss zūd.
Katra diena nes mirklīti laimes,
Un ik mirkli kļūst bagātāks mūžs.

Piektdien, 30. jūnijā, pulksten 16.00 Alūksnes muzejā notiks Alūksnes un Apes novadu politiski represēto kluba "Sarma" vadītājas DZIDRAS MAZIKAS 80 gadu jubilejas pasākums.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv