<<< Atpakaļ


Zinātkāres diena skolā27.06.2017.


Logotipu ansamblis KN.png
Projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. Nr.8.3.5.0/16/I/001


Pie Ziemeru pamatskolas 1.-8.klašu skolēniem mācību gada noslēgumā 31.maijā viesojās Cēsu Zinātkāres centra „Zinoo” speciālisti ar mērķi popularizēt inženiera, pētnieka, izgudrotāja, fiziķa, ķīmiķa profesijas. Skolēni praktiski darbojās divu veidu nodarbībās. Nodarbībās „Misija Laiva” skolēni darbojās grupās un noskaidroja dažādu materiālu grimšanu ūdenī, spēju noturēties virs ūdens atkarībā no formas. Katrai grupai vajadzēja uzkonstruēt peldlīdzekli, kurš būtu spējīgs kādu laiku noturēties virs ūdens un izturēt pēc iespējas lielāku svaru.

Nodarbībās „Papīra lidmodeļi” vajadzēja pagatavot trīs veidu papīra lidmašīnas un izmēģināt to spēju lidot, veicot noteiktu attālumu un virzienu.

Pasākuma noslēgumā tika demonstrēti eksperimenti, kuros pierādījās ķīmisku reakciju un fizikālu procesu pielietojums praksē, lai panāktu dažādus vizuālus efektus, kā arī zemu un augstu temperatūru mijiedarbību uz dažādiem ķermeņiem. Tika parādīta arī skaņas viļņu iedarbība uz priekšmetiem, kā arī liesmu krāsas izmaiņa, atkarībā no dedzināmajām vielām. Eksperimentu norise rosināja skolēnu interesi par profesijām un pierādīja fizikas un ķīmijas zināšanu nozīmi.

  
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv