<<< AtpakaļIepazīstam maiznieka profesiju27.06.2017.


Logotipu ansamblis KN.png
Projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. Nr.8.3.5.0/16/I/001


2017.gada 18.maijā Alūksnes novada vidusskolas 4.,5. klases skolēni un 23.maijā Alūksnes novada vidusskolas 7.klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Blomes pagasta lauku mājām ‘’Donas’’. Līdzfinansējums ekskursijai tika nodrošināts projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros. Mācību ekskursijas mērķis – iepazīties ar maiznieka profesijas darba ikdienu, un piedalīties maizes cepšanas procesā.
Lauku mājas ‘’Donas’’ saimniece Ilze Briede ir kārtīga latviešu saimniece, no kuras uzzinājām dažādas gudrības, mums bija iespēja vērot, kā top mīkla abrā, kā tiek plaucēta un mīcīta mīkla, veidoti maizes kukulīši, kuri vēlāk tika laisti un cepti ar malku kurināmā krāsnī. Katrs skolēns no mīklas gabaliņa veidoja savu maizes kukulīti ar savu ornamentu.

Skolēni ļoti aktīvi un radoši iesaistījās maizes tapšanas procesā. Skolēni uzzināja, ka maizīte jācep ar mīlestību, lai nesaplaisātu cepot maizes garoziņa. Ka mīkla jāiemīca abrā divas dienas iepriekš, kā senatnē. Maiznieka profesija ir nepieciešama, jo pēc sentēvu receptēm, uz dzīvas uguns cepta maize ir garšīgāka un veselīgāka, atzina skolēni.
Pateicoties projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs“ atbalstam skolēni mājās atgriezās emocijām saviļņoti un mājiniekiem degustācijai katrs atveda savu pašgatavotu maizes klaipiņu. 

Savukārt Jaunlaicenes pamatskolas 7.-9.klases skolēni 26.maijā maiznieka darbu vēroja un savus ceptos pīrāgus degustēja Maizes mājā Priekuļu novadā.
Strautiņu pamatskolas 9.klases skolēni maizes pasauli un konditora darbu iepazina 5.maijā Babītes pagasta SIA “Lāči” un izmēģināja darbus maizes cepšanā.

Bejas pamatskolas 2.,3. un 4.klases skolēni Viļakas novada Vēršukalna muzejā piedalījās maizes cepšanas un zupas vārīšanas darbnīcās un mēģināja izprast vai tā varētu nākotnē kļūt par viņu ikdienas nodarbi.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv