<<< AtpakaļAlūksnes un Apes novadi sarunu festivālā “Lampa” stāstīs par dzīvi pierobežā29.06.2017.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Piektdien, 30. jūnijā, Alūksnes un Apes novadi piedalīsies sarunu festivālā “Lampa” Cēsīs ar sarunu “Cilvēki un robežas. Cilvēki pie robežas”.

Saruna ar Alūksnes un Apes novadu iedzīvotājiem notiks no pulksten 14.00 līdz 15.30 Cēsu pils parka salas teritorijā, teltī, kam dots nosaukums “Mājvieta”. Sarunas tēma ir veltīta robežām – pierobežai kā teritorijai, kurā atrodas Alūksnes un Apes novadi, kā arī cilvēku iekšējo spēju un uzņēmības robežām.

Latvijā arvien turpinās iedzīvotāju aizplūšana no reģioniem uz lielākajām pilsētām un ārzemēm. Alūksnes un Apes novadi atrodas Latvijas pierobežā, pašos ziemeļaustrumos, kur satiekas trīs valstis – Latvija, Igaunija un Krievija. Pasākuma rīkotāji piedāvās ielūkoties vairāku Alūksnes un Apes novadu iedzīvotāju dzīvesstāstos, lai rastu atbildes uz jautājumiem – kādēļ viņi izvēlējušies dzīvot un saimniekot pierobežas novadā un vai pierobežas novadi ir laba dzīvesvieta. Sarunu vadīs Baiba Zvaigznīte.

Alūksnes novadu pārstāvēs biedrības „Alūksnes NVO atbalsta centrs” un Alūksnes un Apes novada fonda valdes priekšsēdētāja Dzintra Zvejniece, Liepnas vidusskolas direktore Liene Stabinge un ģimenes ārsts Jānis Stabingis, socioloģe, pierobežas attīstības iespēju pētniece Santa Daume, Jaunlaicenes muižas muzeja vadītāja Sandra Jankovska, lauku tūrisma speciālists un latviešu – igauņu valodas tulks Jānis Prangels un Alūksnes Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste Evija Eglīte. Apes novadu pārstāvēs biedrības “Apes attīstības atbalsta klubs” valdes priekšsēdētāja Laura Pope un SIA “TTR Company” valdes priekšsēdētājs Nauris Teters.

Alūksnes un Apes novadu dalību sarunu festivālā “Lampa” organizē Alūksnes novada pašvaldība, Apes novada dome, biedrība “Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” un Alūksnes un Apes novada fonds.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv