<<< Atpakaļ

Projekts "Dzīvo vesels Alūksnes novadā!"10.05.2017.Projekts "Dzīvo vesels Alūksnes novadā!"
Projekta numurs 9.2.4.2/16/I/005

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.

Mērķis

Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Alūksnes novadā, ne mazāk kā 2835 iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

Mērķa grupa

Alūksnes novada iedzīvotāji
trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji
bezdarbnieki
personas ar invaliditāti
iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem
bērni
citas riskam pakļautās grupas

Projekta aktivitātes 

Slimību profilakses jomā

Bērnu stājas uzlabojoši pasākumi sadarbībā ar vietējo ārstniecības personālu;
Atkarību profilakses pasākumi jauniešiem -lekcijas, izglītojoši semināri par atkarībām un to mazināšanu, atbalsta grupu izveide dažādu atkarību problēmu risināšanai.

Veselības veicināšanas jomā

Fiziskās aktivitātes:

-vingrošanas un nūjošanas grupu izveide novadā,
-peldēšanas prasmes apguve jaunākā skolas vecuma bērniem,
-ūdens vingrošanas nodarbības grūtniecēm,
-nometnes par aktīvu dzīvesveidu,
-tautas sporta pasākumi.

Veselīgs uzturs:

-praktiskas nodarbības kā pagatavot veselīgu ēdienu,
-nometnes un izglītojoši semināri par veselīgu uzturu,
-veselīgas ēdienkartes izveidošana bērniem un vecākiem,
-izglītojoši pasākumi veselīga uztura lietošanas paradumu veicināšanai senioriem

Garīgā veselība:

-mūzikas terapijas nodarbības personām ar invaliditāti,
-izglītojošas, praktiskas aktivitātes intelektuālā darba veicējiem stresa mazināšanai darba vietā,
-informatīvie pasākumi  izglītojot vecākus par bērna ienākšanu ģimenē, paradumu maiņu un veselīga uztura jautājumiem.  
Inventāra iegāde veselības veicināšanas aktivitāšu norisei.

Projekta  īstenošanas ilgums  no 2017.gada 20.aprīļa līdz 2019. gada 31.decembrim.

Projekta kopējās izmaksas ir 198088,00 EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 168374,80 EUR un valsts budžeta finansējums 29713,20 EUR.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv