<<< Atpakaļ

Informācija par pagastos atceltajiem rīkojumiem par satiksmes ierobežošanu uz pašvaldības autoceļiem10.05.2017.

 

Sakarā ar pavasara šķīdoņa izbeigšanos ir atcelts Alsviķu pagasta pārvaldes 23.02.2017. rīkojums „Par satiksmes ierobežojumu noteikšanu uz autoceļiem pavasara šķīdoņa periodā”.

Satiksmes ierobežojumi uz Zeltiņu pagasta pārvaldes autoceļiem atcelti ar 2017.gada 27.aprīli.

Annas pagasta pārvalde informē, ka ar 03.05.2017. atcelti 01.03.2017. noteiktie transporta kustības ierobežojumi uz pašvaldības autoceļiem Anna – Teikas, Anna – Varžupuriņš, Anna – Kantorkrogs, Kalnāji – Kantorkrogs, Tarlapi – Kazradzi, Teikas – Vējiņi.


Kalncempju pagasta pārvalde informē, ka ar 03.05.2017. atcelti 28.02.2017. noteiktie transporta kustības ierobežojumi uz pašvaldības autoceļiem Lūkuži – Gotlupi – Nāzupi, Ermiķi – Letes, Žagatas – Cempji, Cempji – Malaci, Ate – Augstiekalni – Niedras.


Jaunannas pagasta pārvalde informē, ka ar 08.05.2017. atcelti 01.03.2017. noteiktie transporta kustības ierobežojumi uz pašvaldības autoceļiem Centra iela, Dziļlejas – Kaijas, Rūķīši – Gribažas, Rūķīši – Svari, Jaunanna – Eizentāle, Jaunanna – Semani, Centrs – Jaunzemi, Jaunanna – Guldupji.

Sakarā ar klimatisko apstākļu uzlabošanos, ar 13.05.2017. Jaunlaicenes pagasta pārvalde atcēlusi rīkojumu “Par satiksmes ierobežojumu noteikšanu uz pašvaldības autoceļiem ziemas/pavasara šķīdoņa periodā Jaunlaicenes pagastā”

Sakarā ar klimatisko apstākļu uzlabošanos, ar 13.05.2017. Veclaicenes pagasta pārvalde atcēlusi rīkojumu “Par satiksmes ierobežojumu noteikšanu uz pašvaldības autoceļiem ziemas/pavasara šķīdoņa periodā Veclaicenes pagastā”

Sakarā ar klimatisko apstākļu uzlabošanos, ar 09.05.2017. Malienas pagasta pārvalde atcēlusi rīkojumu “Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumiem uz Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Malienas pagastā”.

Sakarā ar klimatisko apstākļu uzlabošanos,   ar š.g. 9.maiju atcelts Jaunalūksnes pagasta pārvaldes  rīkojums,,Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumiem uz Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Jaunalūksnes pagastā”.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv