<<< Atpakaļ

Muzeju nakts “Laika rats” Alūksnes novada muzejos 20. maijā10.05.2017.


Alūksnes muzejā
19.00 - 01.00   “Laiks ātrāki steidzas kā vagona rats”
Izglītojoša programma “Barona laboratorija”, konkurss “Alūksne laiku laikos”, filmas “To atceras tikai vilcieni” demonstrācija, spēle “Uzspēlēsim cirku!”, Facebook konkurss “Alūksnes tūrisma pērles”, Vidzemes mākslinieku izstāde, izbraucieni ar velorikšu.
18.00               Pārsteigumu ekskursija pa Alūksnes muižas parku (pulcēšanās pie                                             Alūksnes muzeja galvenajām durvīm).

Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā
19.00 - 24.00   “Stundas viena nāk pēc otras, Dienas, nedēļas un laiki…”
Radošās darbnīcas, Orientēšanās lauku sētā, Atvērtā durvju dienu krātuvē ēkā “Laidars”.
19.30               Izstādes “Musturdeķis” atklāšana, Ingas Deigeles koncertprogramma

Pededzes muzejā
18.00 - 21.00   ,,Tā lūk griežas laika rats..."
Zirga iejūgšanas prasmju apguve, rotaļas, tējas dzeršana pēc “krievu modes”.

Zeltiņu muzejā
20.00 - 24.00   “Laika ratā iemests”
Zeltiņu muzeja jubilejas gadā svētku rotājumu veidošana savam un citu priekam, darbošanās un skatīšanās “caur brillēm”, lai ieraudzītu, iespējams, līdz šim neredzēto.

Veclaicenes muzejā
20.00 - 24.00   „Laiks - skaistais, mainīgais, prasīgais”
No vecmāmiņas pasakas līdz Laika Veča realitātei.

Jaunlaicenes muižas muzejā
19.00 – 24.00  „Laika mutulī”
Senā baltu saules kalendāra laika izdzīvošana ar tam laikam  atbilstošu darbu darīšanu (zirgi pieguļā, kartupeļu stādīšana, sēdēšana uz mūrīša,  kopīga tējas malkošana).

Bejas novadpētniecības centrā
"Laika rats tik ātri griežas dzīves raibā virpulī"
20.00 Bejas pamatskolas zālē Bejas amatierteātra pirmizrāde - R. Blaumanis “Trīnes grēki”, (režisors A. Ezeriņš). Ieeja pieaugušajiem 1,00 EUR, bērniem 0,50 EUR.

22.00 - 24.00 Bejas novadpētniecības centrā mērīsim laiku, vērosim laika liecību attīstību, fotografēsimies laika ratos, nesteidzīgi baudīsim laiku un iegriezīsim prātus laimes ratā.

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas muzejā
19.00 - 21.00   “Mans laiks”
Ģimnāzijas muzeja apskate, iepazīšanās ar Valsts ģimnāziju skolēnu grafikas darbu izstāde “Mans laiks”, radošas nodarbības dažādos mācību priekšmetos.

Dr. A. Misiņa medicīnas muzejā Alūksnē
19.00 – 22.00  “Sens nav vecs”

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv