<<< Atpakaļ

Turpinās Multifunkcionālās servisa ēkas būvniecība Alūksnes Pilssalā24.05.2017.

Druvis MUCENIEKS,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists

Aizvadītā gada nogalē Alūksnes Pilssalā uzsāktie Multifunkcionālās servisa ēkas būvniecības darbi turpinās pilnā sparā un ir uzsākta pašvaldības aģentūras “ALJA” vecās ēkas demontāža.

Šobrīd būvniecības objektā rit sēdzonas izbūve. Tāpat objektā tiek izbūvēti arī vājstrāvas un ārējie elektroapgādes tīkli. Turpinās darbs pie pārsegumu armēšanas un betonēšanas, kā arī uzsākta iekšējo starpsienu apšūšana ar ģipškartonu.

Jaunā servisa ēka aizstās līdzšinējo pašvaldības aģentūras ”ALJA” ēku un kalpos aģentūras vajadzībām. Ēkā atradīsies biroja un tehniskās telpas, savukārt daļa telpu tiks piedāvātas nomā uzņēmējiem.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums pašvaldībai piešķirts specifiskā atbalsta mērķa ”Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.

Projekta "Multifunkcionālas servisa ēkas izbūve Pilssalā" kopējās izmaksas sastāda 853 909,59 eiro, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 197 610,45 eiro, Valsts budžeta dotācija 10 461,73, bet pašvaldības līdzfinansējums 645 837,41 eiro.

Multifunkcionālās ēkas būvniecības darbus Pilssalā veic uzņēmums SIA “Latvijas energoceltnieks”.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv