<<< Atpakaļ

Alūksnes novada pašvaldība par brīvu cenu pārdod malku25.05.2017.


Alūksnes novada pašvaldība pārdod par brīvu cenu 80 m3 malku, pagales garums 80 cm.
Malkas atrašanās vieta  Ošu ielā 5, Alūksnē, Alūksnes novadā. Apskate piesakāma pa tālruņiem 29159712, 29195915 vai e-pastu: spodra@aluksne.lv.

Malkas nosacītā cena - 1377,46 EUR.

Personas, kuras vēlas iegādāties malku, iesniedz pieteikumu Alūksnes novada pašvaldības aģentūrā “SPODRA”, tās darba laikā, Ojāra Vācieša ielā 2A, Alūksnē, Alūksnes novadā līdz 2017.gada 9.jūnijam.
Ja pieteiksies vairāk kā viena persona, 2017.gada 14.jūnijā tiks rīkota izsole starp šīm personām.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv