<<< Atpakaļ

Pašvaldība šovasar līdzfinansēs desmit bērnu nometnes25.05.2017.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada pašvaldība šovasar līdzfinansēs visas 10 bērnu un jauniešu vasaras nometnes, kuru pieteikumi nometņu projektu konkursam.  Pašvaldības līdzfinansējums nometņu rīkošanai ir 8896 EUR. Nometnēs kopumā varēs piedalīties 245 bērni.

Dienas nometne “Diegabikša ceļojums...” paredzēta 30 dalībniekiem no 6 līdz 8 gadiem. Tā notiks Alūksnes novada vidusskolā no 5. līdz 9. jūnijam. Prognozējamā dalības maksa ir 10 EUR. Projekta iesniedzējs ir Alūksnes novada vidusskola, nometnes vadītājs būs Inese Marķitāne (t. 25619030). Dienas nometnē bērniem būs iespēja radoši darboties (rokdarbi, mūzika, māksla, datorika), apgūt pirmās palīdzības prasmes, izzināt apkārtējo dabu (izglītojoša ekskursija uz Alūksnes ezeru, parku), iepazīt grāmatas varoņus, fiziskas aktivitātes, spēles, rotaļas, ekskursija uz Vaidavas dabas taku.

Dienas nometne “Pasaules pētnieku laboratorija” paredzēta 20 dalībniekiem vecumā no 7 līdz 12 gadiem. Nometnes norises vieta būs Malienas pamatskola un tā notiks no 5. līdz 9. jūnijam. Prognozējamā dalības maksa nometnē ir 10 EUR. Nometnes projekta iesniedzējs ir Malienas pamatskola, nometni vadīs Ilze Andronova (t. 26191325). Nometne dos ierosmi vasaru pavadīt, pētot un izzinot apkārtējo pasauli, tā sniegs atbildes uz dažiem „kāpēc?”. Dienu tēmas – skaņa, gaiss, ūdens, gaisma, vērīgums.

Dienas + vienas nakts nometne “Copes lietas 5” notiks Lauku tūrisma un atpūtas centrā “Jaunsētas “ no 12. līdz 16. jūnijam. Nometne paredzēta 20 dalībniekiem vecumā no 9 līdz 11 gadiem. Prognozējamā dalības maksa nometnē ir 33 EUR. Nometnes projekta iesniedzējs ir Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, nometni vadīs Kristīne Vimba (t. 29184008). Nometnes pamatbūtība iepazīties ar Alūksnes ezera zivīm gan teorētiski, gan praktiski, makšķerēšanas pamatprincipiem, noslēpumiem, pagatavot makšķeri, ēsmu, iesaistīsies vides jautājumu izzināšanā. Paralēli tam notiks arī dažādas sportiskas aktivitātes.

Diennakts nometnē “Raibā nedēļa” varēs iesaistīties 30 dalībnieki 8 līdz 15 gadu vecumā. Tā notiks Bejas pamatskolā no 12. līdz 16. jūnijam. Paredzamā dalības maksa nometnē ir 15 EUR. Projekta iesniedzējs ir Bejas pamatskola, nometni vadīs Ineta Pūpola (t. 26406635). Dalībniekiem būs iespēja pielietot skolā apgūtās matemātiskās prasmes nestandarta situācijās, pilnveidot zināšanas par bioloģisko daudzveidību un radīt interesi par dabaszinātnēm, veikt eksperimentus, veidot netradicionālus tērpus. Doties ekskursijā uz Gaujienu, piedalīties foto orientēšanās sacensībās, iepazīties ar uzņēmumu „Very Berry”, apmeklēt Zvārtavas pili. Bērni varēs pilnveidot uzstāšanās, muzikālās prasmes, veidot no dabas materiāliem mīļāko dzīvnieku, izgatavot dāvanas un iepriecināt citus.

Dienas + vienas nakts nometne  “Amatam ir zelta pamats” notiks Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā no 13. līdz 17. jūnijam. Nometnē varēs piedalīties 20 dalībnieki no 10 līdz 12 gadu vecumam. Prognozējamā dalības maksa nometnē ir 25 EUR. Nometnes projekta iesniedzējs ir Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs, nometni vadīs Aiva Lielbārde (t. 26241556). Nometnes dalībnieki iepazīs senos amatus, to nozīmi sadzīvē no senatnes līdz mūsdienām, iemēģinās māla veidošanu, apmeklēs Raunas cepli un Vienkoču parku Līgatnē, veidos lelles un iestudēs pasaku „Amatnieka ceļojums”.

Diennakts nometne “Ceļš (Gar Mazjūŗ un Dižjūŗ)” paredzēta 20 dalībniekiem 12 līdz 18 gadu vecumā. Nometne būs pārgājiens gar Baltijas jūru no Rojas līdz Apšuciemam no 27. jūnija līdz 1. jūlijam. Nometnes dalības maksa paredzēta 48 EUR. Projekta iesniedzējs ir Alūksnes evaņģēliski luteriskā draudze, nometni vadīs Eva Kliesta (t. 26364072). Nometnes laikā, kājām, ejot gar jūru, tās dalībnieki veiks ceļa posmu no Rojas līdz Mazirbei. Iepazīs dzīvi lībiešu zvejniekciematos, to vēsturi, kultūru, ģeogrāfiju. Iemācīsies un pilnveidos daudzas dzīvē nepieciešamas prasmes un iemaņas – sadarbošanos, sapratni, cieņu, patstāvību, atbildību, kartes lietošanu, telts celšanu, ugunskura iekuršanu, ēst gatavošanu un izpratīs, ka plāni allaž jāpieskaņo reālajai, mainīgajai dzīvei.

Dienas nometne “Pludmales volejbola skoliņa II” arī šovasar 30 dalībniekiem 12 līdz 16 gadu vecumā piedāvās apgūt pludmales volejbola spēli. Nometne notiks Alūksnē, Pilssalā no 26. līdz 30. jūnijam. Paredzamā dalības maksa nometnē ir 15 EUR. Nometnes projekta iesniedzējs ir Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola, nometni vadīs Līga Tomsone (t. 26523288). Pludmales volejbola spēli apgūt nometnes dalībniekiem palīdzēs viespedagoģe Inguna Minusa. Dalībniekiem paredzēts arī brauciens uz Kalnienu ar bānīti.

Dienas nometne “Pludmales volejbola skoliņa. Augam! II” paredzēta 30 dalībniekiem 12 līdz 16 gadu vecumā. Tā notiks Alūksnā, Pilssalā no 3. līdz 7. jūlijam. Prognozējamā dalības maksa būs 15 EUR. Nometnes projekta iesniedzējs ir Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola, nometni vadīs Līga Tomsone (t. 26523288). Nometnes dalībnieki apgūs pludmales volejbolu, piedalīsies sacensībās, dosies izbraucienā ar laivām un katamarāniem, tiekoties ar „Spēka pasaules” instruktoriem, izzinās, kā attīstīt fiziskās īpašības mājas apstākļos. 
Dienas nometnē “Fiksiki un četri elementi” varēs piedalīties 20 dalībnieki 7 līdz 11 gadu vecumā. Nometne notiks Pededzes pamatskolā no 7. līdz 11. Augustam. Paredzamā dalības maksa nometnē ir 15 EUR. Nometnes projekta iesniedzējs ir Pededzes pamatskola, nometni vadīs Ieva Rakova (t. 28440448). Dalībniekiem būs iespēja iejusties fiksiku (multfilmu varoņu) tēlos un eksperimentēt, iepazīt Cēsis, apmeklēt “Zinoo”, iegūt jaunas zināšanas un prasmes saistībā ar zemi, uguni, ūdeni un gaisu.

Dienas nometnē “Kaķēns Ņauva meklē draugus!” brīvo laiku varēs pavadīt 25 dalībnieki vecumā no 7 līdz 9 gadiem. Nometnes notiks multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā “Pagalms”, Alūksnē no 21. līdz 25. augustam. Paredzamā dalības maksa ir 30 EUR. Projekta iesniedzējs ir Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs (Kristīne Vimba, t. 29184008). Nometnes dalībniekos šī nometne radīs interesi par grāmatām, lasīšanu. Bērniem būs dažādas praktiskas, radošas nodarbības, orientēšanās parkā, pārgājiens pie keramiķa, ekskursija uz Līgatni, tikšanās ar kinologu.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv