<<< Atpakaļ

No čiekura līdz skaistam mežam29.05.2017.

 

Logotipu ansamblis KN.png 2017.gada 17.maijā Liepnas vidusskolas 3.klases skolēni devās mācību ekskursijā “ No čiekura līdz skaistam mežam”” uz Latvijas Valsts mežu Vijciema čiekurkalti.  Līdzfinansējums ekskursijai tika nodrošināts projekta “ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”” Nr. 8.3.3.0/16/I/001 ietvaros..
Gids Ivars Palejs pastāstīja, ka tā ir vienīgā čiekurkalte Eiropā, kurā čiekuru kaltēšanas process notiek tāpat kā pirms 100 gadiem. Čiekuru kaltes vecajā krāsnī, rūcot ugunij, darbojas divdesmit četri čiekuru žāvēšanas cilindri. Čiekurkaltē tiek izmantotas vairāk nekā 100 gadus vecās iekārtas. Skolēni vēroja, kā ar oriģinālo ceļamo ratu čiekuru maisi tiek celti uz trešo stāvu, no kurienes pa speciālām lūkām tos saber žāvēšanas cilindros. Kurinot krāsni, telpā ieplūst siltais gaiss, čiekuri atveras un no tiem izbirst sēklas. Skolēniem katram bija iespēja pagriezt cilindrus, lai čiekuri vienmērīgi kaltētos. Cilindru grozīšana ir roku darbs. Sēklas birstot nonāk pirmajā stāvā, kur tiek sašķirotas un nodotas meža sējēju ziņā. Čiekurkaltē skolēni varēja apskatīt meža stādīšanas inventāru, arī vissenāko.

IMG_20170517_103352.jpgPēc čiekurkaltes apmeklējuma skolēni gida pavadībā devās mežā. Viņiem bija jāveic 2,5 km gara orientēšanās distance, kurā jāatrod astoņi kontrolpunkti. Distances laikā skolēni pārvarēja dažādus šķēršļus-stigas, grāvjus, izgāztus kokus- un atbildēja uz jautājumiem saistībā ar mežu. Skolēni varēja vērot jaunaudzi, briestaudzi, izcirtumu, daudzas koku un augu sugas, dažādu dzīvnieku pēdas. Viņi pirmo reizi piedalījās orientēšanās pasākumā, kurš notika mežā.
Pateicoties projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs “ atbalstam, mācību ekskursijas mērķis – iepazīties ar mežsaimnieka profesijas darba ikdienu, meža atjaunošanas procesu un darba specifiku – čiekuru apstrādes cikla demonstrāciju, dēstu audzēšanu, piķēšanu un stādīšanu tika īstenots. Šajā dienā skolēni gan izzināja mežu, gan aktīvi atpūtās.
Liepnas vidusskolas 3.klases audzinātāja Jana Kalēja


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv