<<< Atpakaļ

12.maijs - Tehniskās jaunrades diena29.05.2017.

 

Logotipu ansamblis KN.png


Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Robotikas klubu un Studentu parlamentu 2017.gada 12.maijā rīkoja Tehniskās jaunrades dienu ar mērķi rosināt bērnu un jauniešu interesi par tehnisko jaunradi un inženierzinātnēm, kā arī attīstīt to teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas robotikas, mehānikas, elektronikas, ķīmijas u.c. tehnisko disciplīnu, kā arī dabas zinātņu jomā. Veicināt  karjeras vadības prasmju apguvi.
Tehniskās jaunrades diena notika Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas telpās un tajā  piedalījās 160 Alūksnes novada 5. - 11.klašu skolēni. Katrs pēc izvēles varēja darboties divās darbnīcās. Tika aicināti skolēni, kas ir ieinteresēti radoši darboties, kā arī kam ir interese tieši robotikas, elektronikas būvēs, ķīmijas eksperimentos un lidmodeļu būvēs un citu tehnisko disciplīnu, kā arī dabaszinātņu jomās.

Tehniski radošās darbnīcas vadīja Rīgas Tehniskās universitātes Robotikas kluba un Studentu parlamenta pārstāvji. Vispirms darbnīcu vadītāji visiem dalībniekiem izklāstīja veicamo uzdevumu un iepazīstināja ar darba rīkiem un materiāliem. Noteiktajā laikā dalībniekiem bija jāveic uzdevumi – jāizgatavo kāds priekšmets, ar kuru vēlāk var sacensties vai pielietot praktiski. Atsevišķās darbnīcās pēc noteiktā laika beigām rīkoja sacensības. Tajās dalībnieki pārbaudīja, kura izgatavotais priekšmets (tornis, mašīna, lidmodelis utml.) ir vislabākais vai precīzākais.
Šī diena ir ne tikai iespēja uzzināt vairāk par inženierzinātņu studijām, bet tās ir arī saistošs veids, kā pašiem pārliecināties par inženierzinātņu radošo darbu.

http://www.aluksne.edu.lv/images/phocagallery/ivars-foto-879e/thumbs/phoca_thumb_l_w_tjd_2_1d%2044.jpg

http://www.aluksne.edu.lv/images/phocagallery/ivars-foto-879e/thumbs/phoca_thumb_l_w_tjd_2_1d%2021.jpg

http://www.aluksne.edu.lv/images/phocagallery/ivars-foto-879e/thumbs/phoca_thumb_l_w_tjd_2_1d%2027.jpg

http://www.aluksne.edu.lv/images/phocagallery/ivars-foto-879e/thumbs/phoca_thumb_l_w_tjd_2_1d%2055.jpg
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv