<<< Atpakaļ

Mazā Brīnumzeme29.05.2017.

Bejas pamatskolas skolotāja Lidija Stebere
Pededzes pamatskolas skolotājas Ieva Rakova un Ludmila SverčkovaLogotipu ansamblis KN.png

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Pededzes pamatskolas 2. un 3.klases skolēni 3.maijā un Bejas pamatskolas 1. un 5.klases skolēni un Pededzes pamatskolas 6. un 7.klases skolēni 17.maijā apmeklēja “Mazo brīnumzemi” Siguldā. Skolēni iepazina ar modeļu izveidi, programmēšanu un inženierzinātnēm saistītu nodarbi.

Skolēnus pārsteidza milzīgs „pasaules modelis”, kas bija miniatūras pilsētiņas ar transporta līdzekļiem, ceļazīmēm un satiksmes dalībniekiem. Sekoja aizraujošs stāstījums un diskusija par dažādām interesantām lietām. Praktiskie piemēri radīja dziļāku izpratni par to, kā darbojas tehnikas maketi, kas no reālajiem atšķiras tikai ar izmēriem. Skolēnus mācīja būt vērīgiem un atrast modelī dažādas ceļa zīmes, atkārtojot un nostiprinot drošības noteikumus uz ceļa, dzelzceļa un mājās. Iepazīstināja ar modelētāja profesiju, kam jābūt gan mākslinieka, gan arhitekta, gan programmētāja, gan galdnieka, gan elektriķa, gan menedžera prasmēm, iemaņām. Bērni iepazinās ar tehnoloģijām, kas spēj darbināt miniatūros vilcienus, auto un fabrikas. Atklājās smalkas nianses vairākos modeļos, kā darbojas katrs mehānisms. Skolēni secināja, ka modelētājam jābūt ļoti mērķtiecīgam, pacietīgam, precīzam un ļoti jāmīl sava profesija.

Skolēni veidoja 3D tehnikā savas miniatūrās pasaules modeļus. Katrs varēja iejusties modelētāja, mākslinieka-dizainera profesijas lomā un izveidot savu telpisku mazās pasaules gabaliņu. Skolēni cītīgi veidoja savus modeļus un drīz jau rezultāts bija redzams. Tad visus darbus pārvietoja uz cita galda, kuram apkārt bija uzmodelētas vilciena sliedes un vilciens, kurš traucās „apkārt pasaulei”. Te katrs skolēns varēja iejusties mašīnista lomā un ar pults palīdzību palaist vilcienu pa sliedēm un mācēt laicīgi nobremzēt, lai vilciens apstātos tieši stacijā. Ne visiem tas uzreiz izdevās. Vajadzēja aprēķināt vilciena bremzēšanas ceļu.
Dodoties mājup, izveidotie maketi tika iedoti līdz un skolēni ar tiem darbojās vēl skolā. Varbūt tieši šis brauciens ir iedvesma kādam nākotnes profesionālim šajā jomā.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv