<<< Atpakaļ

Jaunlaicenes muižas muzejā jauna izstāde30.05.2017.


Katru gadu muzejs veido vienu jaunu izstādi. 2017. gada tēma bija  par kapusvētkiem.
Tomēr vācot materiālus un pētot dažādus avotus, izstāde ieguva citu veidolu, atvēlot kapusvētku tēmai tikai vienu stendu.


Izstādei devām nosaukumu “Baltā smilšu kalniņā”.  Dāvja Ozoliņa, Jaunrozes skolas skolotāja folkloras vākums, viņa  19. gs. 70.- tajos gados pierakstītie  ticējumi un parašas pārsteidza un gribējās par tām pastāstīt muzeja apmeklētājiem.

Kopā ar   dizaineri Antru Lielmani izstrādājām izstādes dizainu un tas tika realizēts, tika  izgatavotas 16   jaunas planšetes no organiskā stikla, divas jaunas apgaismojamas un aizslēdzamas vitrīnas un 11 vitrīnas- kupoli.

Jaunlaiceniete Liene Gusta, (šogad ieguva maģistra grādu mākslas akadēmijā) uzgleznoja ilustrāciju par darbiem, kādi būs jādara debesu valstībā.

Vietējais galdnieks Vladimirs  Jankovskis izgatavoja bluķa zārka maketu, pēc 1939. gada žurnālā “Senatne un Māksla” Nr.2 , J. Jaunzema rakstā   “Bluķa zārki” publicētā apraksta un izmēriem.

Lai projektu varētu realizēt, muzejs piedalījās arī  projektu konkursā un saņēma finansējumu izstādes inventāra izgatavošanai, apgaismojuma uzlabošanai un telpas iekārtošanai  no Valsts Kultūrkapitāla fonda  Kultūras mantojuma mērķprogrammas “Muzeju nozares attīstības programma un muzejisko priekšmetu iepirkums”.

Paldies visiem, kas iesaistījās projekta realizācijā, gan ar darbu, gan finansējot projektu!
Izstāde ir izveidota un projekts pabeigts. Ar nepacietību gaidām apmeklētājus.

Kopējais projekta budžets 5977,00 EUR, Valsts Kultūrkapitāla fonda  Kultūras mantojuma mērķprogrammas “Muzeju nozares attīstības programma un muzejisko priekšmetu iepirkums” finansējums 3000,00 EUR.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv