<<< Atpakaļ

Par vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidi Alūksnes novada domes vēlēšanām  2017.gada 3.jūnijā06.03.2017.

Alūksnes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Baiba Meistere

 

Gatavojoties Alūksnes novada domes vēlēšanām 2017.gada 3.jūnijā, Alūksnes novada vēlēšanu komisija izsludina vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu no 2017.gada 6.marta līdz 2017.gada 17.martam plkst. 14.00.

Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu  pieteikumu veidlapas var saņemt Alūksnes novada vēlēšanu komisijā administratīvās ēkas 402.kabinetā, pagastu pārvaldēs vai CVK mājas lapā sadaļā  „Pašvaldību vēlēšanas 2017. Normatīvie dokumenti, veidlapas” (šeit).

Aizpildītas pieteikumu veidlapas jāiesniedz Alūksnes novada vēlēšanu komisijā administratīvās ēkas 402.kabinetā:

  • pirmdienās, trešdienās, piektdienās no plkst. 12.00 līdz plkst. 14.00;
  • otrdienās, ceturtdienās no plkst. 15.00 līdz plkst. 17.00.

Par iecirkņa komisijas locekļiem var pieteikt vēlētājus, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība, kuri nav deputāti, deputātu kandidāti, kandidātu saraksta iesniedzēji vai citu vēlēšanu komisiju locekļi. Savukārt tiesības pieteikt un izvirzīt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir partijām, partiju apvienībām, vēlētāju grupām un pašvaldību vēlēšanu komisiju locekļiem.

 

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv