<<< Atpakaļ

Valsts dzīvokļa īpašuma Nr.2 "Dzeņi 1", Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, izsoles noteikumi10.03.2017.

 

 

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē valsts dzīvokļa īpašumu Nr.2 "Dzeņi 1", Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr.3642 900 0268 – sākumcena EUR 700.00, nodrošinājums EUR 70.00, izsole 12.04.2017. plkst. 15.00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Pieteikšanās līdz 30.03.2017. plkst.16-00. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021300, 67021348, 67021413.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv