<<< Atpakaļ

25. martā aicina uz zemledus makšķerēšanas sacensībām “Alūksnes ezera zemledus auziņa 2017”. SACENSĪBAS ATCELTAS!14.03.2017.

 

Sakarā ar laikapstākļiem makšķerēšanas sacensības Alūksnes ezera zemledus auziņa 2017 tiek ATCELTAS.

 

ZEMLEDUS MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBU
“Alūksnes ezera zemledus auziņa 2017” NOLIKUMS

1. Sacensību mērķis
1.1. Popularizēt makšķerēšanas sportu, kā veselīgu un aktīvu sporta veidu.
1.2. Noteikt labākos sportistus zemledus makšķerēšanā.

2. Sacensību rīkotāji un tiesneši
2.1. Sacensības rīko Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA”.
2.2. Sacensību tiesneši:
2.2.1. Galvenais tiesnesis- Andris JERUMS
2.2.2. Tiesnesis- Roberts PILIPS

3. Sacensību vieta un laiks
3.1. Zemledus makšķerēšanas sacensību vieta:
3.1.1. Alūksnes ezerā norobežota vieta, ko ierāda sacensību galvenais tiesnesis sacensību dienā vienu stundu pirms sacensību sākuma, norobežotā vieta var tikt dalīta sektoros un makšķerēšanas sacensību dalībniekiem var tikt ierādīti sektori izlozes veidā.
3.1.2. Zemledus makšķerēšanas sacensības notiek 2017. gada 25. martā laikā no plkst. 9.00 līdz 13.00 Alūksnes ezerā – iekšezerā*.
3.1.3. Sacensību dalībnieku reģistrācija notiek 2017. gada 25.martā laikā no plkst. 8.00 līdz 8.45 Alūksnē, Tempļakalna ielā pretim Saules tiltam. No plkst. 8.45 - 9.00 sacensību atklāšana.

4. Sacensību dalībnieki
4.1. Sacensības notiek komandu konkurencē. Dalībnieku skaitu komandu konkurencē veido 3(trīs) dalībnieki. Dalībnieki netiek dalīti vecuma vai dzimuma grupās.
4.2. Dalības maksa ir 10.00 EUR (desmit euro) komandai.
4.3.Visiem sacensību dalībniekiem jāuzrāda derīga jebkura veida makšķerēšanas licence Alūksnes ezerā. Licences un makšķerēšanas kartes var iegādāties reģistrācijas vietā.
4.4. Sacensību dalībniekam ir jāuzrāda derīga makšķerēšanas karte, izņemot personas jaunākas par 16 gadiem un vecākas par 65 gadiem un invalīdus.
4.5. Par drošību uz ledus atbild paši dalībnieki, to apliecinot ar parakstu sacensību
protokolā.

5. Sacensību noteikumi
5.1. Katrs sacensību dalībnieks vienlaicīgi drīkst aizņemt divus āliņģus, atzīmējot tos kā sev piederošus, bet ne tuvāk kā 5 m no cita dalībnieka aizņemtā āliņģa.
5.2. Sacensībās drīkst makšķerēt vienlaicīgi ar vienu makšķerīti un vienu auziņu (mormišku). Sacensību laikā  zivis atļauts piebarot.
5.3. Sacensību dalībnieks ir tiesīgs atstāt sacensībām ierādīto makšķerēšanas vietu tikai ar tiesneša atļauju. Sacensību dalībniekiem ir aizliegts savstarpēji mainīties ar makšķerēšanas rīkiem, ēsmām, ņemt no kāda un dot citiem sacensību dalībniekiem zivis.
5.4. Sacensību dalībnieks ir tiesīgs makšķerēt tikai sacensībām ierādītajā teritorijā.
5.5.Sacensību beigās dalībnieki noķertās zivis uz svēršanu nodod tiesnesim tikai reģistrācijas laikā izdotajos maisiņos ar marķētu numuru (netīras zivis - ar sniega, ledus un cita veida piejaukumiem - vērtēšanai netiek pieņemtas).
5.6. Sacensību dalībnieks, atrodoties uz ledus, tikai pats ir atbildīgs par risku un drošības noteikumu ievērošanu uz ledus.
5.7. Sacensības notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemledus medību noteikumi” un Alūksnes novada pašvaldības 2016.gada 22.decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 24/2016 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”.

6. Atbildība par sacensību noteikumu neievērošanu
6.1. Sacensību noteikumu neievērošanas gadījumā sacensību tiesnesis soda sacensību dalībnieku ar soda punktiem. Viens soda punkts atbilst 100 gr noķerto zivju svaram. Par sacensību rezultātu viltošanu, nepatiesu ziņu sniegšanu, sacensību dalībnieks, ar sacensību galvenā tiesneša lēmumu, var tikt diskvalificēts.

7. Uzvarētāju noteikšana
7.1. Par uzvarētājiem zemledus makšķerēšanas sacensībās tiek apbalvotas trīs komandas, kuru noķerto zivju kopējais svars ir vislielākais.
7.2. Sacensību organizatori ir tiesīgi noteikt papildus balvas par sacensību rezultātiem.
* Alūksnes ezera „iekšezers” – Alūksnes ezera teritorija, ko no pārējā ezera šķir iedomāta līnija no Pussalas tālākā dienvidu punkta uz Alūksnes ezera krasta (Alūksnes pilsētas parka teritorijā) tālāko ziemeļu punktu.

Sacensību programma
2017.gada 25.martā
8.00 – 8.45 Sacensību dalībnieku reģistrācija
8.45 – 9.00 Sacensību atklāšana
9.00 – 13.00 Sacensību norise
13.00 – 13.30 Rezultātu apkopošana, launags
13.30 – 14.00 Apbalvošana
(Sacensību rīkotāji dalībniekiem nodrošina - bezmaksas launagu)

Zemledus makšķerēšanas vieta un laiks var tikt mainīti atkarībā no laika apstākļiem
!!!NE ASAKAS!!!

Tālrunis informācijai 26472570 Roberts, 26389199 Andris


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv