<<< Atpakaļ

Būs jauni saistošie noteikumi par ūdenstilpju uzturēšanu un sabiedrisko kārtību



15.03.2017.

 

Top jauni Alūksnes novada pašvaldības saistošie noteikumi “Alūksnes novada publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi”. Ar noteikumu projektu iespējams iepazīties šeit.




Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv