<<< Atpakaļ

Piešķir finansējumu gāzes eksplozijā cietušās ēkas būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai20.03.2017.

Druvis MUCENIEKS,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists


16. martā Alūksnes novada domes ārkārtas sēdē deputāti atbalstīja lēmumu par palīdzību krīzes situācijā, piešķirot finansējumu gāzes eksplozijas rezultātā cietušās daudzdzīvokļu mājas Torņa ielā 15, Alūksnē, atjaunošanai un būvprojekta izstrādei.

Finansējums piešķirts, ņemot vērā Torņa ielas 15, Alūksnē, mājas padomes iesniegumu.  Latvijas būvinženieru savienības SIA “LBS - Konsultants” tehniskajā atzinumā teikts, ka daudzdzīvokļu ēku iespējams pilnībā atjaunot. Pamatojoties uz iepriekš minēto, IK „Āre Pilds” sastādīja projektēšanas uzdevumu, saskaņā ar kuru SIA „ALŪKSNES NAMI” izsludināja iepirkumu tehniskā projekta izstrādei un autoruzraudzībai.

Piešķirtais finansējums kopumā, saskaņā ar veiktā iepirkuma rezultātiem, ir 27 165 eiro, un tas piešķirts no Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. Ēkas atjaunošanas būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības organizēšana būs jāveic pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “ALŪKSNES NAMI”. Būvprojektu paredzēts izstrādāt gāzes eksplozijā bojāto koplietošanas konstrukciju atjaunošanai.

2016. gada 3. septembrī daudzdzīvokļu mājas Alūksnē, Torņa ielā 15, pirmā stāva dzīvoklī propāna gāzes eksplozijas rezultātā tika būtiski bojāta ēkas ārējā siena un kāpņutelpa, kurā atradās šis dzīvoklis un vēl 14 citi. Sprādziena rezultātā radās krīzes situācija, kuras dēļ šobrīd 15 dzīvokļi nav izmantojami dzīvošanai, un 33 mājas iedzīvotājiem nav iespējams dzīvot savos dzīvokļos bojāto kāpņu telpas pārsegumu un konstrukciju dēļ.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv